DECRET nr. 413 din 5 decembrie 1979pentru aprobarea Statutului personalului din aviaţia civilă a Republicii Socialiste România
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 94 din 6 decembrie 1979    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Se aprobă Statutul personalului din aviaţia civilă a Republicii Socialiste România, care face parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 2Prezentul decret intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.Pe data intrării în vigoare se abroga Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 885/1954 privitoare la aprobarea Regulamentului carnetului de zbor pentru personalul navigant profesionist din aeronautica civilă şi Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2/1979 privind aprobarea Statutului disciplinar al salariaţilor din unităţile Ministerului Transporturilor. NICOLAE CEAUŞESCUPreşedintele Republicii Socialiste RomâniaSTATUT 05/12/1979