LEGE nr. 183 din 11 aprilie 2001privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/1999 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 13 aprilie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 33 din 29 ianuarie 1999 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării, emisă în temeiul art. 1 pct. 6 lit. h) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 30 ianuarie 1999, cu următoarea modificare:- La articolul unic punctul 6, articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Contravenţiile prevăzute la art. 29 se sancţionează cu amendă, după cum urmează: a) faptele prevăzute la art. 29 lit. a) şi e), cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei; b) faptele prevăzute la art. 29 lit. b) şi d), cu amendă de la 10.000.000 lei la 12.000.000 lei; c) faptele prevăzute la art. 29 lit. c), f) şi g), cu amendă de la 8.000.000 lei la 10.000.000 lei."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIU-------