LEGE nr. 159 din 7 aprilie 2001pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/1999 privind organizarea și desfășurarea celei de a doua sesiuni a examenului național de capacitate în anul 1999
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 11 aprilie 2001  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 112 din 30 iunie 1999 privind organizarea și desfășurarea celei de a doua sesiuni a examenului național de capacitate în anul 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 30 iunie 1999, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanței de urgenta va avea următorul cuprins:ORDONANȚA DE URGENȚĂprivind modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/19952. Articolul unic va avea următorul cuprins:  +  Articolul UNICArticolul 22 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Studiile gimnaziale se încheie cu susținerea unui examen național de capacitate, structurat pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației și Cercetării și date publicității până la data începerii anului școlar, la Limba și literatura română, Matematica și la o proba din Istoria românilor sau Geografia României. Elevii aparținând minorităților naționale, care frecventează cursurile gimnaziale în limba maternă, susțin și o proba la Limba și literatura maternă.(2) În caz de nepromovare a examenului de capacitate acesta poate fi susținut în oricare dintre sesiunile ulterioare. În decursul unui an școlar examenul național de capacitate se organizează în doua sesiuni, conform unui grafic elaborat de Ministerul Educației și Cercetării. Rezultatele examenului sunt publice.(3) Candidații proveniți din învățământul de stat pot susține examenul național de capacitate, fără taxa, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la acest examen sunt condiționate de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educației și Cercetării, potrivit legii.(4) La fiecare prezentare candidații susțin examenul național de capacitate integral.(5) Elevilor care promovează examenul de capacitate li se acordă certificat de capacitate. Celor care nu promovează examenul de capacitate li se eliberează, la cerere, copie de pe foaia matricola.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 5 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 13 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  -------