ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 29 martie 2001pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 44, litera f) va avea următorul cuprins:"f) pensie integrală pentru munca depusa şi limita de vârsta, acordată la cerere, indiferent de vârsta, pentru:1. persoanele cu handicap grav, la o vechime în munca realizată de la data ivirii handicapului de minimum 15 ani bărbaţii şi de minimum 10 ani femeile;2. persoanele cu handicap accentuat, la o vechime în munca realizată de la data ivirii handicapului de minimum 20 de ani bărbaţii şi de minimum 15 ani femeile;3. persoanele cu handicap mediu, la o vechime în munca realizată după data ivirii handicapului de minimum 25 de ani bărbaţii şi de minimum 20 de ani femeile.Pentru fiecare an lucrat în plus faţă de vechimea în munca prevăzută la pct. 1, 2 şi 3 se acordă un spor la pensie de 1%."2. După articolul 44 se introduce articolul 44^1 cu următorul cuprins:"Art. 44^1. - Persoanele cu handicap care prezintă invaliditati preexistente la data încadrării în munca pot fi pensionate pentru invaliditate, la cerere, dacă dovedesc o vechime în munca, în raport cu vârsta menţionată în tabelul următor:
           
    " Vârsta la data apariţiei a invalidităţiiVechimea minimă în muncă (ani)
    bărbaţifemeiangajaţi după absolvirea studiilor superioare
    până la 20 de ani11-
    de la 20 de ani la 22 de ani21-
    de la 22 de ani la 25 de ani321
    de la 25 de ani la 30 de ani643
    de la 30 de ani la 35 de ani964
    de la 35 de ani la 40 de ani1297
    de la 40 de ani la 45 de ani14119
    de la 45 de ani la 50 de ani161311
    de la 50 de ani la 55 de ani181513
    de la 55 de ani la 60 de ani201615
    peste 60 de ani221717"
   +  Articolul IIPensiile persoanelor cu handicap, stabilite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se vor recalcula conform prevederilor art. I pct. 1.  +  Articolul IIPrevederile art. I pct. 2 se aplică inclusiv cererilor de pensionare înregistrate la organele competente, potrivit legii, până la data de 31 martie 2001 inclusiv.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrulsănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistruleducaţiei şi cercetării,Ecaterina AndronescuMinistrulfinanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu -------