LEGE nr. 102 din 26 martie 2001privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 29 martie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 148 din 28 septembrie 2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 6 octombrie 2000.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA──────────────────