HOTĂRÎRE nr. 492 din 27 august 1992de modificare şi completare a unor dispoziţii din Hotărîrea Guvernului nr. 1295 din 30 decembrie 1990 privind taxele de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi asupra actelor de notariat şi a serviciilor prest ate de acestea
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 11 septembrie 1992    Guvernul României hotărăşte: Articolul 10 lit. g) alin. 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 1295/1990 se modifica şi se completează după cum urmează:"Autentificarea contractelor de societate şi a statutelor societăţilor comerciale şi societăţilor agricole cu personalitate juridică ... 1.000 lei ;" PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:----------------Ministrul justiţiei,Mircea Ionescu-QuintusMinistrul economiei şi finanţelor,George Danielescu Ministrul bugetului, veniturilorstatului şi controlului financiar,Florian Bercea---------------