ORDIN nr. 2.009 din 12 februarie 2001pentru aprobarea Normelor de acreditare a experţilor
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 6 martie 2001    Ministrul culturii şi cultelor,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor şi ale art. 77 alin. (2) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil,emite următorul ordin:  +  Articolul UNICSe aprobă Normele de acreditare a experţilor, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Ministrul culturii şi cultelor,Razvan Theodorescu  +  AnexăNORMA 12/02/2001