ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 26 februarie 2001privind abrogarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996 şi a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 69/2000 privind modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, precum şi pentru modificarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 6 martie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Se abroga Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 14 septembrie 1999, şi Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 69/2000 privind modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 14 iunie 2000.  +  Articolul 2Prevederile Legii nr. 103/1996, modificate şi/sau completate prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 129/1999 şi prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 69/2000, vor avea cuprinsul din forma Legii nr. 103/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 27 septembrie 1996, cu excepţia dispoziţiilor abrogate.  +  Articolul 3Articolul 47 din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 27 septembrie 1996, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 47. - (1) Atribuirea gestiunii fondurilor de vânătoare se finalizează, în condiţiile legii, până la data de 30 aprilie 2001. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) fondurile de vânătoare pentru care încetează valabilitatea contractelor de gestionare, aceste fonduri urmând să fie atribuite prin licitaţie publică. (3) Bunurile patrimoniale ale vechilor deţinători, existente pe fondurile de vânătoare, se pot prelua prin cumpărare de către noii deţinători, pe baza protocoalelor încheiate în acest scop, în condiţiile legii. (4) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1), fondurile de vânătoare destinate procesului de învăţământ şi cercetării cinegetice vor fi stabilite şi atribuite prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul apelor şi protecţiei mediului,Aurel Constantin Ilie────────────────