DECRET nr. 136 din 24 aprilie 2000privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 1 martie 2001    În temeiul art. 91 alin. (1) şi al art. 99 din Constituţia României, precum şi al art. 1 şi 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor,Preşedintele României decretează:  +  Articolul UNICSe supune spre ratificare Parlamentului Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIEMIL CONSTANTINESCUÎn temeiul art. 99 alin. (2) din Constituţia României, contrasemnam acest decret.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCU-----