HOTĂRÎRE nr. 448 din 10 august 1992privind completarea unor dispoziţii din Hotărîrea Guvernului nr. 1295 din 30 decembrie 1990 privind taxele de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi asupra actelor de notariat şi a serviciilor prestate de acestea
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 25 august 1992    Guvernul României hotărăşte: Articolul 9 din Hotărîrea Guvernului nr. 1295/1990 se completează cu un alineat nou, care va deveni alineatul 3, cu următorul cuprins:"Pentru transcrierea, respectiv intabularea, la notariatul de stat a dreptului de proprietate asupra activelor vîndute de către societăţile comerciale cu capital de stat se datorează taxa de timbru de 0,02%, aplicată asupra valorii activului dobîndit. Aceeaşi taxa se aplică şi pentru vînzările de active, definite potrivit legii, ce se fac pentru lichidarea fostelor cooperative agricole de producţie." PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului, veniturilor statului şicontrolului financiar,Florian Bercea----------------------