ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 26 ianuarie 2001pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 19 februarie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 25 mai 1999, se modifica după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor este autoritatea de reglementare în domeniul protecţiei plantelor, carantinei fitosanitare şi al produselor de uz fitosanitar, care coordonează şi controlează aplicarea prevederilor legale specifice prin Direcţia fitosanitara."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Direcţia fitosanitara coordonează din punct de vedere tehnic următoarele instituţii publice: a) Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara; b) direcţiile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; c) Institutul de Cercetări pentru Protecţia Plantelor. (2) Direcţiile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt unităţi bugetare cu personalitate juridică, în subordinea direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale direcţiilor fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor."  +  Articolul 2Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 71/1999, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:───────────────Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca────────────