ORDIN nr. 123 din 6 februarie 2001pentru aprobarea Normelor metodologice privind cadrul general al atribuţiilor şi exercitării controlului financiar preventiv propriu
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 15 februarie 2001    Ministrul finanţelor publice,în aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,emite următorul ordin:1. Se aprobă Normele metodologice privind cadrul general al atribuţiilor şi exercitării controlului financiar preventiv propriu.2. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.3. Conducătorii entităţilor publice vor dispune măsurile necesare pentru încadrarea în prevederile prezentelor norme metodologice în cel mult 30 de zile de la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.4. Normele metodologice vor fi cuprinse în pagina de Internet a Ministerului Finanţelor Publice.5. Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelorpublice,Mihai Nicolae TănăsescuNORMA 06/02/2001