HOTĂRÎRE nr. 405 din 27 iulie 1992privind înfiinţarea Fundaţiei "Centrul Roman pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 13 august 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează Fundaţia "Centrul Roman pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii", persoana juridică romana, apolitica, neguvernamentala, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 2Fundaţia poate înfiinţa filiale în ţara şi reprezentante în străinătate.  +  Articolul 3Fundaţia "Centrul Roman pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii" are ca obiective principale: a) promovarea, stimularea, coordonarea politicii de dezvoltare a sectorului de întreprinderi mici şi mijlocii; b) promovarea comunicării şi cooperării cu instituţii şi organizaţii romane, străine şi internaţionale, care au ca scop primordial dezvoltarea sectorului de întreprinderi mici şi mijlocii.  +  Articolul 4Fundaţia se organizează şi funcţionează conform legii şi statutului propriu prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 5Structura organizatorică şi numărul de personal sînt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărîre. Salarizarea personalului din cadrul Fundaţiei "Centrul Roman pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii", care se finanţează potrivit art. 7 din prezenta hotărîre, este cea prevăzută în anexa nr. 10 laHotărîrea Guvernului nr. 307/1991, republicată în temeiul art. 5 din Hotărîrea Guvernului nr. 314/1992.  +  Articolul 6Sursele de finanţare ale Fundaţiei "Centrul Roman pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii" vor fi asigurate din cotizaţii şi alte venituri proprii, din donaţii sau ajutoare ale persoanelor fizice şi juridice din ţara şi străinătate, potrivit propriului statut, sau prin alte mijloace prevăzute de lege.  +  Articolul 7Fondurile necesare finanţării cheltuielilor de funcţionare şi întreţinere ale Fundaţiei "Centrul Roman pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii" pentru anul 1992, în suma de 20 mil. lei, se asigura din bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se majorează cu suma respectiva din fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului.  +  Articolul 8Fundaţia "Centrul Roman pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii" îşi va desfăşura activitatea în sediul pus la dispoziţie de către Secretariatul General al Guvernului.  +  Articolul 9Departamentul pentru Strategia Reformei şi Integrare Economică va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărîri.PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:------------------Ministrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului, veniturilor statuluişi controlului financiar,Florian BerceaMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuBucureşti, 27 iulie 1992.Nr. 405.  +  Anexa 1STATUT 27/07/1992  +  Anexa 2FUNDAŢIA"CENTRUL ROMÂN PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII"*Font 9*     Număr total de personal 53                             ┌──────────────────────────┐                             │Consiliul de administraţie│                             └────────────┬─────────────┘                             ┌────────────┴─────────────┐                             │ Preşedinte │                             └────────────┬─────────────┘                             ┌────────────┴─────────────┐                             │ Vicepreşedinte │                             └────────────┬─────────────┘ ┌─────────────────────────┐                             ┌────────────┴─────────────┐ │ Serviciul de contencios │                             │ Director general ├───┤ Oficiul juridic │                             └────────────┬─────────────┘ └─────────────────────────┘               ┌──────────────────────────┴──────────┬─────────────────────────┐               │ ┌────────────┼────────────┐ │┌──────────────┴─────────────────┐┌─────┴─────┐┌─────┴─────┐┌─────┴─────┐┌─────┴──────┐│ Direcţia economică ││ Direcţia ││ Direcţia ││ ││ │├─────────────────┬──────────────┤│ studii ││informaţii,││ Direcţia ││ ││Biroul financiar,│ Serviciul ││ economice ││relaţii cu ││dezvoltarea││ Direcţia ││ contabilitate, │ secretariat, ││ şi ││ publicul ││resurselor ││operatională││ personal, │administraţie,││legislative││ şi ││ umane ││ ││ salarizare │ protocol ││ ││mass-media ││ ││ │└─────────────────┴──────────────┘└───────────┘└───────────┘└───────────┘└────────────┘NOTĂ:În numărul maxim de posturi prevăzut nu se include personalul aferent activităţilor de dactilografiere, secretariat, administrativ, de deservire, pază, curierii şi muncitorii, care poate fi de cel mult 15% din numărul total de posturi aprobat.-------