HOTĂRÎRE nr. 372 din 3 iulie 1992privind modul de achizitionare şi valorificare a produselor din rezervele materiale naţionale
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 iulie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Achiziţionarea şi livrarea produselor în şi din rezervele materiale naţionale, pentru constituirea şi improspatarea stocurilor, se fac la preţuri cu ridicată stabilite prin negociere între Oficiul Naţional al Rezervelor Materiale şi agenţii economici sau prin licitaţie, conform actelor normative în vigoare.  +  Articolul 2În situaţii deosebite, cînd produsele nu pot fi livrate în condiţiile art. 1, pentru evitarea deprecierii calitative, ca urmare a păstrării indelungate în rezervele materiale naţionale, acestea pot fi valorificate la preţul obţinut pe piaţa, cu aprobarea primului-ministru.  +  Articolul 3Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Oficiul Naţional al Rezervelor Materiale vor asigura punerea în executare a prezentei hotărîri. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:-----------------Ministrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului, veniturilor statuluişi controlului financiar,Florian Bercea------------------