LEGE nr. 5 din 2 februarie 2001privind scutirea de taxe pentru expedierea unor publicaţii destinate diasporei româneşti
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 5 februarie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Expedierea în străinătate de cărţi, publicaţii periodice şi alte asemenea tiparituri de către organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale de importanţa naţionala, cu caracter nelucrativ, persoanelor fizice aparţinând comunităţilor româneşti, precum şi asociaţiilor nonprofit funcţionând în cadrul acestor comunităţi este scutită de taxele de expediere, în măsura în care sunt puse la dispoziţie acestora cu titlu gratuit. (2) Aceleaşi categorii de beneficiari se bucura de tarife reduse în cazul în care publicaţiile respective, fără a avea regim de gratuitate, nu vizează un profit comercial.  +  Articolul 2Cheltuielile efective care decurg din aceste operaţiuni vor fi plătite de Ministerul Afacerilor Externe din creditele bugetare aprobate cu aceasta destinaţie prin legea anuală a bugetului de stat.  +  Articolul 3În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi elaborate norme metodologice de aplicare de către Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU--------