REGULAMENT din 20 decembrie 2000de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 29 ianuarie 2001   +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) În sensul prezentului regulament:1. prin cura de dezintoxicare se înţelege ansamblul de măsuri destinate tratamentului dependentei fizice;2. prin supraveghere medicală se înţelege serviciile de evaluare şi îngrijire medicală continua, serviciile de consiliere psihologică şi psihoterapie, serviciile de postcura-reabilitare psihosociala şi măsurile destinate reducerii consecinţelor asociate consumului de droguri.Serviciile de postcura-reabilitare psihosociala cuprind ansamblul de măsuri destinate tratarii dependentei psihice şi redobandirii aptitudinilor sociale, profesionale, pierdute datorită consumului de droguri.Măsurile destinate reducerii consecinţelor consumului de droguri cuprind programele de substitutie în ambulatoriu şi activităţile de prevenire a afectiunilor transmise pe cale sanguina;3. sindromul de sevraj (abstinenta) reprezintă apariţia unor simptome fizice (somatice) specifice la întreruperea administrării unui drog;4. delirium reprezintă o alterare a stării de conştienţă, care poate complica sindromul de sevraj (abstinenta);5. tratamentul de substitutie, în cadrul curei de dezintoxicare la opiacee, reprezintă administrarea unor substanţe specifice, precum metadona, levo-alfa-acetil-methadol, buprenorphina şi altele, în doze progresiv descrescătoare, în vederea împiedicării apariţiei sindromului de sevraj sau ameliorării acestuia;6. metabolitii reprezintă substantele ce apar în organism după consumarea unui drog, datorită proceselor suferite de acesta în organism, şi care pot persista o perioadă îndelungată de la consumul ultimei doze de drog;7. prin planta Canabis sativa, ca drog, se înţelege inflorescentele florale şi fructifere ale plantei Canabis sativa, însoţite sau nu de frunze sau de alte părţi ale inflorescentei, din care s-au scos seminţele;8. prin rasina plantei Canabis sativa se înţelege rasina izolata, bruta sau purificata, obţinută din planta Canabis sativa, din inflorescentele sau din frunzele acesteia;9. prin uleiul plantei Canabis sativa se înţelege concentratul sub forma uleioasa, obţinut din planta Canabis sativa sau din rasina plantei Canabis sativa. (2) Definiţiile referitoare la produsele vegetale obţinute din planta Canabis sativa, indiferent de varietatea acesteia, sunt aplicabile atunci când aceste produse vegetale au fost obţinute pentru trafic şi consum ilicit de droguri şi au avut ca destinaţie operaţiunile specifice traficului şi consumului ilicit de droguri.  +  Articolul 2 (1) Prescrierea de către medici, în scop terapeutic, a substanţelor aflate sub control naţional, astfel cum sunt definite în Legea nr. 143/2000, se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu normele de practica medicală stabilite de Colegiul Medicilor din România şi de Ministerul Sănătăţii. (2) Substantele aflate sub control naţional se livreaza numai unităţilor autorizate de Ministerul Sănătăţii.*) (3) Aprovizionarea, deţinerea şi eliberarea către pacienti a substanţelor aflate sub control naţional se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (4) Farmaciştii, cu ocazia eliberării medicamentelor, au obligaţia de a atrage atenţia consumatorilor asupra substanţelor aflate sub control naţional cuprinse de acestea. (5) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament Ministerul Industriei şi Comerţului**) împreună cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei***) vor stabili prin ordin comun lista cuprinzând produsele farmaceutice de uz uman şi veterinar care conţin substanţe ce intra sub incidenţa Legii nr. 143/2000, ce se vor elibera numai pe baza prescripţiei medicale. Actualizarea acestei liste se va face de către aceleaşi autorităţi ori de câte ori este necesar, urmând să se comunice de îndată unităţilor beneficiare.  +  Articolul 3Calificarea ca drog a unui produs provenit din traficul şi consumul ilicit de droguri nu depinde de concentraţia substanţei stupefiante sau psihotrope depistate în acest produs.  +  Capitolul 2 Măsuri de prevenire a consumului ilicit de droguri  +  Articolul 4Activităţile de prevenire a consumului ilicit de droguri sunt următoarele: a) organizarea de programe educative adresate prescolarilor, ce presupun promovarea unui stil de viaţa sanatos în familie şi/sau în comunitate, vizând sănătatea publică; b) organizarea de programe educative adresate elevilor, ce presupun activităţi de instruire, informare, comunicare, incluse în programa şcolară; c) organizarea de programe educative pentru adolescenti, în afară şcolii, ce presupun organizarea de către instituţiile de învăţământ de activităţi alternative pentru petrecerea timpului liber; d) realizarea de campanii mass-media ce presupun activităţi de informare a populaţiei prin mijloace precum: articole în presa scrisă, anunţuri publice, emisiuni, reportaje, concursuri, video- şi audioclipuri tematice; e) furnizarea de informaţii şi sfaturi privind efectele negative ale consumului de droguri, consecinţele deţinerii şi traficului ilicit de droguri, precum şi posibilităţile de preventie şi tratament, care pot fi aduse la cunoştinţa părinţilor, profesorilor, tinerilor şi consumatorilor de droguri prin linii telefonice de informare şi ajutorare; f) organizarea de programe comunitare ce presupun activităţi care implica o larga participare a membrilor unei comunităţi; g) organizarea de programe de consiliere psihologică şi psihoterapeutica ce presupun activităţi specializate.  +  Articolul 5 (1) Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei Naţionale****) şi Ministerul Tineretului şi Sportului elaborează, sprijină, dezvolta şi coordonează programe de informare a populaţiei asupra consecinţelor consumului de droguri. (2) Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale elaborează conţinutul subiectelor referitoare la promovarea unui stil de viaţa sanatos, acordând o atenţie sporită activităţilor conţinute în programa şcolară şi a altor unităţi din sistemul educaţional, referitoare la prevenirea consumului de droguri.------------- Notă *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 22/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001. Notă **) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 19/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2001. Notă ***) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 12/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001. Notă ****) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 23/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2001.  +  Capitolul 3 Măsuri de combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri  +  Articolul 6Activitatea de combatere a traficului şi/sau a consumului ilicit de droguri sau de forme farmaceutice care le conţin se organizează şi se realizează de organele administraţiei publice şi organele judiciare, de unităţile de învăţământ, unităţile medicale şi alte unităţi din sistemul serviciilor de sănătate, de centrele de reeducare pentru minori, penitenciare, organizaţiile neguvernamentale, precum şi de alte instituţii interesate.  +  Articolul 7Măsurile de combatere şi reducere a consumului de droguri, realizate de Ministerul Sănătăţii, constau în activităţile de preventie primara şi în măsurile destinate reducerii consecinţelor consumului de droguri, precum şi în tratamentul medical şi reabilitarea persoanelor dependente de droguri.  +  Articolul 8Măsurile de combatere a consumului de droguri, întreprinse de Formatiunea centrala de reprimare a traficului şi consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei, constau în: a) organizarea şi coordonarea activităţilor cu caracter preventiv în problematica drogurilor atât pentru populaţie, cat şi pentru cadrele Ministerului de Interne implicate în astfel de activităţi; b) instruirea cadrelor în scopul actionarii pentru reducerea cererii de droguri; c) elaborarea unor materiale instructiv-educative pentru pregătirea antiinfractionala a populaţiei; d) participarea prin personalul propriu specializat, alături de specialiştii altor instituţii, la acţiunile de tipul "formare de formatori".  +  Articolul 9Măsurile de combatere a traficului de droguri întreprinse de organele vamale în zona proprie de competenţa constau în: a) efectuarea de supravegheri şi verificări pentru depistarea situaţiilor de încălcare a legislaţiei vamale de către persoanele fizice şi juridice, verificarea de registre, corespondente şi evidente financiar-contabile, inclusiv cele pe suport informatic, precum şi solicitarea altor documente şi informaţii care au legătură directa sau indirecta cu bunurile importate, exportate sau tranzitate pe teritoriul naţional ori cu alte operaţiuni vamale; b) verificarea operativă şi supravegherea clădirilor, depozitelor, terenurilor, sediilor sau ale altor obiective unde se găsesc sau ar putea să se găsească droguri, substanţe chimice esenţiale şi precursori, precum şi prelevarea de probe în condiţiile legii, în vederea identificarii şi expertizarii bunurilor care au făcut obiectul operaţiunilor vamale; c) controlul magazinelor şi al punctelor de desfacere aflate în zonele speciale vamale, în vederea identificarii drogurilor, substanţelor chimice esenţiale şi precursorilor, a căror provenienţă nu poate fi justificată cu documente vamale; d) executarea măsurilor prevăzute de lege pentru reţinerea şi confiscarea, după caz, a drogurilor, substanţelor chimice esenţiale şi precursorilor, în cazul nerespectării prevederilor legale aplicabile în domeniul vamal; e) organizarea, exploatarea şi instituirea unui sistem propriu de consemne pentru persoanele fizice şi juridice, a căror respectare are caracter obligatoriu pentru personalul din sistemul vamal; f) analizarea activităţii şi a rezultatelor specifice în domeniul vamal din teritoriu şi elaborarea programelor de control, testări şi investigaţii pe domenii; g) verificarea accesului, depozitarii, prelucrării, manipulării şi transportului drogurilor, substanţelor chimice esenţiale şi precursorilor în zonele libere, de către Serviciul antidrog din cadrul Direcţiei Generale a Vamilor; h) îndeplinirea de către Serviciul antidrog din cadrul Direcţiei Generale a Vamilor a sarcinilor privind cooperarea pe plan intern şi internaţional cu instituţiile specializate în domeniu, pentru asigurarea schimbului de informaţii şi documente, precum şi pentru derularea de acţiuni operative specifice; i) realizarea de către Serviciul antidrog din cadrul Direcţiei Generale a Vamilor de controale şi verificări inopinate, urmărirea şi identificarea persoanelor suspecte de încălcarea reglementărilor vamale privind traficul ilicit cu substanţe stupefiante şi psihotrope, substanţe chimice esenţiale şi precursori; j) participarea Serviciului antidrog din cadrul Direcţiei Generale a Vamilor, împreună cu organele abilitate, la efectuarea livrărilor supravegheate, pe întregul teritoriu al României.  +  Articolul 10Măsurile de combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri, întreprinse de organele judiciare, sunt cele prevăzute de Codul de procedură penală şi de legile speciale în domeniu.  +  Capitolul 4 Cura de dezintoxicare  +  Articolul 11 (1) Cura de dezintoxicare se dispune pe baza expertizei medico-legale şi se realizează în regim de spitalizare în una dintre unităţile medicale stabilite de Ministerul Sănătăţii sau, după caz, de Ministerul de Interne ori de Ministerul Justiţiei. (2) Ministerul Sănătăţii stabileşte, prin ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, unităţile medicale abilitate sa dispună şi să aplice cura de dezintoxicare şi supravegherea medicală, precum şi condiţiile şi normele de avizare şi autorizare anuală care trebuie să fie îndeplinite de acestea. (3) Unităţile prevăzute la alin. (1) au în structura de personal: medic psihiatru, asistent medical, psiholog, asistent social.  +  Articolul 12 (1) Secţiile de dezintoxicare au regim închis, ce presupune primirea vizitelor conform regulamentului de ordine interioară al acestor unităţi medicale. (2) Vizitele se vor desfăşura în condiţii de stricta supraveghere şi în prezenta unui cadru desemnat în acest scop. (3) Pachetele şi celelalte obiecte destinate persoanei internate vor fi controlate de serviciul de paza la intrarea în secţie. (4) Pentru eliminarea riscului de procurare a drogurilor, părăsirea secţiei de dezintoxicare de către persoana internată se va face numai prin externare. (5) Asigurarea condiţiilor de siguranţă necesare în vederea aplicării eficiente a tratamentului revine Ministerului Sănătăţii, în colaborare cu Ministerul de Interne şi cu Ministerul Justiţiei.  +  Articolul 13Cura de dezintoxicare se realizează prin: a) oprirea brusca a administrării drogului; b) utilizarea unor metode nonsubstitutive simptomatice; c) tratamentul de substitutie, prin înlocuirea drogului consumat de toxicoman cu produse, precum metadona sau alte produse farmaceutice specifice curei de dezintoxicare; d) psihoterapie.  +  Articolul 14Administrarea tratamentului de substitutie se face sub stricta supraveghere de către medici sau de personalul abilitat pentru aceasta activitate.  +  Articolul 15Tratamentul de dezintoxicare prin substitutie poate începe numai după confirmarea diagnosticului de dependenta, prin punerea în evidenta în sangele sau în urina toxicomanului a drogurilor consumate de către acesta.  +  Articolul 16Perioada de dezintoxicare este stabilită în funcţie de starea şi de evoluţia pacientului, fără a se depăşi 30 de zile.  +  Articolul 17 (1) Unităţile medicale care interneaza persoane pentru cura de dezintoxicare au obligaţia de a transmite lunar datele necesare în vederea întocmirii statisticii direcţiilor judeţene de sănătate publică, respectiv a municipiului Bucureşti, până la data de 10 a lunii, conform anexei nr. III A. (2) Direcţiile judeţene de sănătate publică, respectiv a municipiului Bucureşti, vor transmite lunar întreaga informaţie primită, conform anexei nr. III B, în termen de 5 zile, Centrului de Calcul, Statistica Sanitară şi Documentare Medicală care va întocmi rapoarte lunar pentru Direcţia de promovare a sănătăţii şi sănătate comunitara, Direcţia generală de asistenţa medicală şi Direcţia Farmaceutica din cadrul Ministerului Sănătăţii.  +  Capitolul 5 Supravegherea medicală  +  Articolul 18 (1) Supravegherea medicală cuprinde serviciile de evaluare şi îngrijire medicală continua, serviciile de consiliere psihologică şi psihoterapie, serviciile de postcura-reabilitare psihosociala şi măsurile destinate reducerii consecinţelor consumului de droguri şi se realizează în instituţii şi unităţi medicale publice sau private stabilite de Ministerul Sănătăţii sau, după caz, de Ministerul de Interne ori de Ministerul Justiţiei. (2) Supravegherea medicală se dispune în baza unei expertize medico-legale.  +  Secţiunea I Serviciile de consiliere psihologică şi psihoterapie  +  Articolul 19Serviciile de consiliere psihologică şi psihoterapie se realizează în centre de consiliere din cadrul instituţiilor şi unităţilor medicale publice sau private stabilite de Ministerul Sănătăţii.  +  Articolul 20Centrele de consiliere prevăzute la art. 19 au următoarea structura de personal: psihoterapeut, cu formare de baza psiholog sau medic psihiatru, şi asistent social.  +  Secţiunea a II-a Serviciile de postcura-reabilitare psihosociala  +  Articolul 21Serviciile asigurate în etapa de postcura-reabilitare psihosociala sunt: a) psihoterapia individuală, familială şi de grup; b) terapia ocupationala; c) tratamentul tulburarilor psihice asociate.  +  Articolul 22 (1) Postcura-reabilitarea psihosociala se realizează în unităţile stabilite de Ministerul Sănătăţii, conform prevederilor legale. Aceste unităţi asigura aceleaşi condiţii de siguranţă ca şi secţiile de dezintoxicare. (2) Unităţile prevăzute la alin. (1) au în structura de personal: psiholog, psihoterapeut, ergoterapeut, terapeut ocupational şi asistent social. (3) După caz, se asigura servicii de specialitate psihiatrica prin încheierea unei convenţii civile de prestări de servicii.  +  Articolul 23Durata minima a postcurei-reabilitării psihosociale este de 180 de zile. Pe întreaga durata se efectuează controale periodice şi aleatorii ale metabolitilor drogurilor în sânge şi urina.  +  Articolul 24Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale*), organele administraţiei publice locale şi organizaţiile neguvernamentale asigura condiţii de reinsertie socioprofesionala a pacientilor care au terminat postcura-reabilitarea psihosociala.----------- Notă *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 4/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 9 ianuarie 2001.  +  Secţiunea a III-a Măsuri destinate reducerii consecinţelor consumului de droguri  +  Articolul 25 (1) Programul de substitutie în ambulatoriu reprezintă înlocuirea drogului consumat de toxicoman cu metadona sau cu alte substanţe specifice, adecvate de la caz la caz, pe o perioadă îndelungată, în vederea reducerii consecinţelor asociate consumului de droguri. (2) Programul de substitutie în ambulator se realizează de spitalele de psihiatrie şi alte instituţii şi unităţi medicale, autorizate în acest sens de Ministerul Sănătăţii, fiind organizat şi controlat de direcţiile judeţene de sănătate publică, respectiv a municipiului Bucureşti, cu obligativitatea informării în scris a medicului de familie. (3) În programul prevăzut la alin. (1) nu pot fi incluse decât persoanele constatate ca fiind dependente de droguri, care întrunesc una dintre condiţiile prevăzute în anexa nr. II, după ce s-a depistat prezenta metabolitilor de droguri în organismul acestora. (4) Responsabilul de program poate interpreta, după caz, aceste condiţii şi va elabora decizia finala de includere în program.  +  Articolul 26 (1) Programele de substitutie în ambulatoriu cu metadona sau cu alte substanţe specifice se realizează de către următoarele categorii de personal: medic psihiatru, psiholog, asistent medical şi asistent social, sub conducerea responsabilului de program care este medic psihiatru. (2) Serviciile medicale oferite în cadrul acestor programe sunt: administrarea de metadona sau de alte substanţe farmaceutice specifice tratamentului adecvat stării toxicomanului, consiliere psihologică, psihoterapie şi, după caz, ergoterapie.  +  Articolul 27Metadona şi alte substanţe specifice, precum levo-alfa-acetil-metadol, buprenorphina, avizate de Ministerul Sănătăţii, se furnizează şi se livreaza unităţilor de dezintoxicare şi celor în care se desfăşoară programe de substitutie în ambulatoriu şi se prescriu numai de către medicii specialişti psihiatri care lucrează în aceste unităţi.  +  Articolul 28 (1) Administrarea de metadona sau de alte substanţe specifice se face numai după punerea în evidenta a substanţelor stupefiante consumate de toxicoman şi se continua sub control periodic. (2) Pe durata programului se vor efectua controale periodice şi aleatorii ale metabolitilor drogurilor.  +  Articolul 29 (1) Persoana inclusă într-un program de substitutie în ambulatoriu primeşte o legitimatie. (2) În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament Ministerul Sănătăţii va stabili prin ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, modelul legitimatiilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 30Persoana inclusă în programul de substitutie în ambulatoriu va primi pentru zilele de sambata şi duminica cantitatea necesară de metadona sau alte substanţe specifice pentru cele doua zile, conform prevederilor legale în vigoare, fiind instruita asupra modului de administrare zilnica.  +  Articolul 31 (1) În cazul în care o persoană care este inclusă în programul de substitutie în ambulatoriu se afla în faza de urmărire penală, organul de cercetare penală anunta responsabilul de program pentru continuarea programului de substitutie în ambulatoriu, care se va desfăşura în instituţiile subordonate Ministerului de Interne şi Ministerului Justiţiei. (2) În cazul în care o persoană care este inclusă în programul de substitutie în ambulatoriu este internată într-o alta secţie pentru afecţiuni somatice, se anunta responsabilul de program, care va asigura terapia de substitutie pe toată durata internării în secţia respectiva.  +  Capitolul 6 Măsuri medicale aplicate la cerere sau în cazuri de urgenta  +  Articolul 32 (1) Măsurile prevăzute la cap. IV şi V sunt aplicabile şi persoanelor care solicită internarea pentru cura de dezintoxicare ori aplicarea măsurilor de supraveghere medicală sau în cazuri de urgenta provocate de sevrajul complicat. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) expertiza medico-legală nu este necesară.  +  Articolul 33 (1) Persoanelor menţionate la art. 32 li se asigura confidenţialitatea tratamentului. (2) În cazul în care persoanele internate de urgenta pentru sevrajul complicat nu prezintă acte de identitate sau alte acte din care să rezulte identitatea acestora, unitatea care efectuează internarea sesizează secţia de poliţie în a carei raza teritorială se afla, în vederea stabilirii identităţii persoanei internate.  +  Articolul 34Internarea persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă se va face numai cu acordul unui reprezentant legal, cu excepţia situaţiilor de urgenta provocate de sevrajul complicat.  +  Articolul 35În scopul asigurării eficacitatii tratamentului persoanele care se interneaza din propria iniţiativa au obligaţia de a urma postcura-reabilitarea psihosociala la sfârşitul perioadei de dezintoxicare.  +  Articolul 36 (1) În cazul internării la cerere pentru cura de dezintoxicare, pacientul va semna un angajament conform formularului prezentat în anexa nr. I. (2) Nerespectarea angajamentului prevăzut la alin. (1) atrage externarea imediata a pacientului.  +  Articolul 37Internarea la cerere în vederea curei de dezintoxicare se poate face o dată sau de doua ori pe an.  +  Articolul 38Pentru persoanele internate pentru sevrajul complicat, după înlăturarea stării de urgenta internarea poate continua numai în cazul în care persoanele solicita şi semnează angajamentul prevăzut la art. 36.  +  Articolul 39 (1) Programele de substitutie în ambulatoriu vor inceta prin reducerea progresiva a dozelor în una dintre următoarele situaţii: a) persoana în cauza are 3 rezultate pozitive consecutive la controalele periodice privind prezenta drogurilor ori a metabolitilor acestora în sânge sau în urina; b) personalul medical din cadrul programului a luat o decizie în acest sens, datorită comportamentului şi atitudinii necorespunzătoare a pacientului faţă de personal sau faţă de alţi pacienti ori datorită unei contraindicatii medicale; c) la cererea pacientului. (2) În cazul în care o persoană a fost exclusa din programul de substitutie în ambulatoriu potrivit alin. (1) lit. a), readmiterea persoanei în program poate fi rediscutata după 3 luni de la excludere.  +  Articolul 40 (1) Programele de prevenire a afectiunilor transmise pe cale sanguina constituie măsuri de reducere a consecinţelor consumului ilicit de droguri şi se realizează prin acordarea de consiliere specifică şi prin facilitarea accesului la instrumentar medical steril, precum seringi de unica folosinţă. (2) Includerea persoanelor în acest program se face la cerere. (3) Persoanelor menţionate la alin. (2) li se asigura confidenţialitatea. (4) Persoana inclusă în programe de prevenire a afectiunilor transmise pe cale sanguina va primi o legitimatie care va cuprinde un cod de identificare şi numele organizaţiei care desfăşoară programul.  +  Capitolul 7 Măsuri de eficientizare a luptei împotriva traficului ilicit de droguri  +  Articolul 41 (1) Instituţiile sau organele legal abilitate, prevăzute la art. 1 lit. j) şi la art. 20 din Legea nr. 143/2000, aparţin structurilor Ministerului de Interne. (2) Autorizarea de către procuror a efectuării unei livrări supravegheate precizează organele legal abilitate ale Ministerului de Interne care se implica în desfăşurarea acestei acţiuni. (3) Formatiunea centrala de reprimare a traficului şi consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei coordonează şi centralizează toate datele cu caracter naţional şi internaţional care vizează livrările supravegheate cu substanţe pe teritoriul României, care intra sub incidenţa Legii nr. 143/2000.  +  Articolul 42Dacă în timpul desfăşurării controlului vamal organul vamal descoperă produse care intra sub incidenţa Legii nr. 143/2000, acesta poate propune organelor competente iniţierea unei livrări supravegheate, urmând ca desfăşurarea acesteia să se realizeze cu personalul specializat din structurile Ministerului de Interne.  +  Articolul 43 (1) Organele constatatoare abilitate, respectiv organele de poliţie şi organele vamale în zonele proprii de competenţa, au dreptul sa retina mijloacele de proba consemnate în actul de constatare şi în adeverinta de reţinere eliberata care este înregistrată în evidentele unităţii de poliţie, respectiv ale unităţii vamale. (2) Probele ridicate din marfa suspecta pot fi transportate spre laboratoarele de analiza din cadrul Direcţiei Generale a Vamilor numai dacă sunt însoţite de adrese de inaintare de care să reiasă acest scop, de la cine a fost reţinută, precum şi cantitatea deţinută şi transportată de funcţionarul vamal. (3) Se considera deţinute legal cantităţile corespunzătoare solicitate în scris de la Formatiunea centrala de reprimare a traficului şi consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei în scop didactic şi de cercetare ştiinţifică.  +  Articolul 44 (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament Ministerul de Interne şi Direcţia Generală a Vamilor vor desemna persoanele implicate în lupta împotriva traficului şi consumului ilicit de droguri şi vor emite legitimatii specifice pentru aceştia. (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament Ministerul de Interne şi Ministerul Finanţelor vor stabili prin ordin comun, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, modelul legitimatiilor prevăzute la alin. (1). (3) Persoana care deţine o astfel de legitimatie are acces şi beneficiază de sprijinul instituţiilor, în vederea exercitării atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii. (4) Legitimatiile persoanelor desemnate din cadrul Ministerului de Interne şi Ministerului Finanţelor - Direcţia Generală a Vamilor vor fi vizate de conducerea ambelor ministere.  +  Articolul 45 (1) Supravegherea cultivarii plantelor ce conţin droguri este, conform prevederilor legale în vigoare, o activitate care implica, pe de o parte, verificarea autorizaţiilor eliberate de organele abilitate pentru culturile ce au ca destinaţie prelucrarea licita a acestora, iar pe de altă parte, obligativitatea celor care cultiva pe bază de autorizaţie astfel de plante şi le prelucreaza de a declara scopul culturilor, ce trebuie menţionat în mod expres în autorizaţie. (2) Autorizarea, conform prevederilor legale în vigoare, pentru cultivarea plantelor ce conţin droguri şi sunt prelucrate în scop licit se realizează de Ministerul Sănătăţii prin direcţiile judeţene de sănătate publică, respectiv a municipiului Bucureşti. (3) Direcţiile judeţene de sănătate publică, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt obligate ca în termen de 7 zile de la data eliberării autorizaţiei sa comunice, sub confirmare de primire, o copie legalizată de pe aceasta, în vederea luării în evidenta, la inspectoratele judeţene de poliţie, respectiv al municipiului Bucureşti, acestea urmând să fie centralizate, prin fax şi sub confirmare telefonica de primire, de îndată ce au fost obţinute, la Formatiunea centrala de reprimare a traficului şi consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale  +  Articolul 46Cheltuielile ocazionate de cura de dezintoxicare sau de supravegherea medicală se realizează conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 47La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abroga orice alte prevederi contrare.  +  Articolul 48Anexele nr. I, II, III A şi III B fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 49Măsurile medicale şi educative aplicate toxicomanilor în penitenciare se realizează conform prevederilor ordinului comun al ministrului sănătăţii şi ministrului justiţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Anexa I-------la regulament-------------ANGAJAMENTSubsemnatul ........ am luat cunoştinţa de condiţiile curei de dezintoxicare pentru care am consimţit liber şi nesilit de nimeni.În consecinţa, înţeleg sa respect condiţiile impuse de regulamentul de funcţionare a secţiei de dezintoxicare:- respectarea stricta a tuturor indicaţiilor stabilite de echipa terapeutică;- respectarea regimului de secţie închisă, care nu permite pacientilor părăsirea secţiei din proprie iniţiativă; încălcarea acestei reguli are drept consecinţa externarea imediata;- pe parcursul internării este permisă procurarea unor mici obiecte utile (alimente, articole de toaleta, tigari, băuturi răcoritoare, ziare, cărţi) numai prin intermediul personalului secţiei;- interzicerea consumului altor substanţe în afară celor prescrise în scop terapeutic; încălcarea acestei reguli are drept consecinţa externarea imediata;- interzicerea introducerii oricăror substanţe psihoactive (cu efect de drog) în incinta secţiei de dezintoxicare;- acceptarea păstrării în posesia pacientilor a unei sume de 100.000 lei pentru obiectele amintite mai sus şi interzicerea păstrării vreunui obiect de preţ (bijuterii etc.);- obligaţia de supunere în orice moment la investigaţiile paraclinice prescrise;- adoptarea unui comportament civilizat faţă de personalul secţiei;- la terminarea curei de dezintoxicare am obligaţia de a continua tratamentul de postcura - reabilitare psihosociala în conformitate cu recomandările echipei terapeutice.Am citit, am înţeles şi am acceptat în totalitate cele de mai sus şi sunt de acord ca nerespectarea acestor obligaţii asumate de mine sa atragă imediat externarea.Data .......... Semnatura ..................  +  Anexa II-------la regulament-------------CRITERIILEde includere în programul de substitutie în ambulatoriu(menţinere pe metadona)Includerea în programul de substitutie în ambulatoriu se realizează pe baza următoarelor criterii:1. diagnostic pozitiv de sindrom de dependenta de substanţe psihoactive conform ICD 10 (tulburări mentale şi comportamentale datorate utilizării de substanţe psihoactive F 10-19);2. vârsta peste 18 ani; persoanele sub 18 ani care îndeplinesc criteriile pot fi incluse cu acordul părinţilor sau al reprezentantului legal;3. proba biologica a dependentei (examen pozitiv al urinei);4. minimum 2 ani de dependenta, documentata medical;5. 3 tentative de dezintoxicare nonsubstitutiva eşuate în antecedente;6. boli asociate dependetei (infectie HIV/SIDA, TBC, insuficienta cardiaca, hepatita cronica tip B şi C, boli psihice majore);7. femei gravide şi dependente de opiacee;8. politoxicomania;9. persoane dependente de droguri, care au în întreţinere minori.Responsabilul de program poate interpreta aceste criterii după caz şi va elabora decizia finala de includere în sau de excludere din program.  +  Anexa III.A---------la regulament-------------Fişa de raportare
         
    1. Domiciliul bolnavului (localitatea) ...... Cod SIRUTA[][][][][][][][]
    2. Unitatea medicală ...... Cod SIRUES[][][][][][][]
    3. Numărul cazurilor de internare (a câta internare) ......[][][]
    4. Data cererii de tratament (zi, lună, an) .../.../...  
    5. Tipul contractului:  
      1. pacient nou 2. pacient vechi 9. nespecificat[]
    6. Tratamente anterioare la orice unitate:  
      1. nici unul 2. tratat anterior 9. nespecificat[]
    7. Numărul de luni de la ultimul tratament:  
      999. niciodată tratat[]
    8. a) Aflat sub tratament la altă unitate sanitară:  
      1. da 2. nu 9. nespecificat[]
    b) Sursa trimiterii la tratament:  
      9. singur/familia/prietenii  
      10. alt centru de tratament  
      11. medic generalist  
      12. spitalul  
      13. servicii sociale  
      14. justiţia/poliţia  
      15. nespecificat  
        []
    9. Sexul:1. masculin 2. feminin[]
    10. Data naşterii (zi, lună, an)[][][][][][][][]
    11. Vârsta (ani)  
    12. Condiţii de locuit  
      1. singur  
      2. cu părinţii  
      3. cu prietenii  
      4. cu partener  
      5. în cadru instituţionalizat  
      6. fără locuinţă  
      8. altele  
      9. nespecificat  
        []
    13. Dacă locuieşte cuutilizatori de droguri:  
      1. da 2. nu 9. nespecificat[]
    14. Dacă este rezident al oraşului:  
      1. da 2. nu 9. nespecificat[]
    15. Cetăţenia    
      1. română 2. străină 9. nespecificat[]
    16. Naţionalitatea    
      9. român  
      10. maghiar  
      11. rrom  
      12. german  
      99. nespecificat[]
    17. Ocupaţia:    
      1. salariat  
      2. şomer  
      9. nespecificat[]
    18. Nivelul educaţional:  
      1. primar  
      2. gimnazial  
      3. profesional  
      4. liceal  
      5. postliceal  
      6. superior  
      9. nespecificat[]
         
    19. Vârsta părăsirii şcolii (ani)  
    20. Substanţa psihoactivă utilizată  
               
      Denumirea substanţei psihoactive (cod)Calea de administrare (cod)Frecvenţa în ultima lună (ani)Vârsta la prima utilizare (ani)Durata utilizării în mod regulat (ani)
    Primul drog          
    Al doilea drog          
    Al treilea drog          
  Calea de administrare:
         
      1. injecţie  
      2. fumat  
      3. mâncat/băut  
      4. prizat  
      9. nespecificat  
    Frecvenţa în ultima lună:  
      1. o dată pe săptămână  
      2. 2-6 zile pe săptămână  
      3. zilnic  
      4. nu a folosit în ultima lună  
      9. nespecificat  
    21. Vârsta la prima utilizare a oricăror substanţe psihoactive (ani)[][]
    22. Dacă este injectare curentă:  
      1. da 2. nu 9. nespecificat[]
    23. Utilizare în comun a seringii în ultima lună:  
      1. da 2. nu 8. nu se injectează 9. nespecificat[]
    24. Vreodată injectat:  
      1. da 2. nu 9. nespecificat[]
    25. Vârsta la prima injectare (ani):[][]
    26. Dacă a utilizat vreodată în comun seringa:  
      1. da 2. nu 8. nu este cazul 9. nespecificat[]
    27. HIV:    
      1. test pozitiv  
      2. test negativ  
      3. test cu rezultat necunoscut  
      4. netestat  
      9. nespecificat[]
    28. Tratamentul aplicat:  
      1. dezintoxicare  
      2. fără medicaţie şi terapie psihosocială  
      3. sfătuire, suport  
      4. trimitere la un alt centru  
      5. tratament neiniţiat  
      9. nespecificat[]
   +  Anexa III.B
  la regulament
    Unitatea sanitară ..............
    Adresa ......................
                             SITUAŢIA
             toxicomanilor prin substanţe psihoactive
                      în luna .... anul ....
   
  Nr. crt. Numărul foii de obser- vaţie Domi- ciliul Vârsta Sexul Ocupa- tia Stupe- fiantul folosit Modul de procurare (licit, ilicit) Caz nou, recidiva Trata- mentul apli- cat
  -----