REGULAMENT din 9 decembrie 1999 (*republicat*)pentru aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 26 ianuarie 2001     +  Articolul 1Medalia comemorativa "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu" este o distincţie culturală menita sa marcheze aniversarea a 150 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu şi sa cinsteasca memoria celui mai important poet naţional.  +  Articolul 2Medalia comemorativa "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu" se conferă atât cetăţenilor români, cat şi celor străini, care au dovedit merite deosebite în studierea, editarea, promovarea sau interpretarea operei eminesciene, prin: a) exegeza şi critica literară asupra operei lui Mihai Eminescu; b) editarea în ţara sau peste hotare a operei eminesciene; c) traduceri din opera lui Mihai Eminescu; d) interpretări remarcabile ale poeziilor eminesciene; e) colectionarea, conservarea şi restaurarea materialelor documentare legate de Mihai Eminescu; f) alte forme de valorificare artistică a creatiei eminesciene; g) sprijinirea cu toate mijloacele a promovării în România şi peste hotare a operei eminesciene.  +  Articolul 3 (1) Conferirea medaliei comemorative "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu" se face pe baza propunerilor primite şi însuşite de Ministerul Culturii*) în perioada 15 ianuarie 2000-15 ianuarie 2001. (2) Numărul medaliilor conferite este egal cu cel al propunerilor însuşite de Ministerul Culturii în perioada determinata la alineatul precedent.  +  Articolul 4 (1) Medalia comemorativa "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu" este o piesa circulara cu diametrul de 35 mm, cu bordura uşor inaltata, surmontata de un inel circular cu diametrul de 20 mm, prin care se trece panglica; pe inel este stantat, începând cu cifra 1, numărul de ordine al medaliei. (2) Pe avers, central şi jos, este redata efigia poetului, tânăr; marginal sus, separat de restul câmpului, cu un cerc format din stele, se afla legenda "1850 - 15 IANUARIE 2000", cu litere şi cifre înalte de 3 mm, potrivit reprezentării grafice prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul regulament. (3) Pe revers se afla legenda "150 DE ANI DE LA NAŞTEREA LUCEAFARULUI POEZIEI ROMÂNEŞTI". Jos, marginal, sunt incrucisate o ramura de laur şi un toc din până de gasca, potrivit reprezentării grafice prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul regulament. (4) Panglica este din rips moarat albastru deschis, cu lăţimea de 35 mm şi cu înălţimea aparenta de 50 mm; central, tricolorul albastru, galben, roşu, cu firele de culoare de câte 1 mm, iar la 3 mm de tricolor sunt benzi albe, late de 3 mm. (5) Metalul din care este confectionata medalia este argint cu titlu de 925Σ, iar efigia poetului este aurita.  +  Articolul 5 (1) Cutia în care se păstrează medalia este din carton imbracat cu imitaţie de piele de culoare albastru deschis, captusita cu plus şi cu mătase de culoare albastru închis. (2) Pe capacul cutiei este imprimata cu litere argintii denumirea medaliei.  +  Articolul 6Brevetele pentru medalia comemorativa "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu" sunt validate prin parafa Preşedintelui României şi prin semnăturile autografe ale ministrului culturii şi cancelarului ordinelor.  +  Articolul 7 (1) Propunerile pentru acordarea medaliilor pot fi făcute şi înaintate Ministerului Culturii de către Academia Română, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educaţiei Naţionale**), Ministerul Culturii, uniunile de creatori, edituri, organizaţii neguvernamentale cu profil cultural-ştiinţific sau persoane fizice. (2) Ministerul Culturii, pe baza propunerilor primite, întocmeşte listele cuprinzând propunerile de decorare, pe care le înaintează Cancelariei ordinelor, în vederea întocmirii decretelor de conferire.  +  Articolul 8 (1) Medalia comemorativa "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu" este plasata, ierarhic, după decoratiile naţionale şi după cele pe domenii de activitate. (2) Medalia se poarta pe partea stanga a pieptului.  +  Articolul 9 (1) Nu pot fi decorate persoanele care au fost judecate şi condamnate definitiv în procese penale la pedepse privative de libertate, altele decât cele politice. (2) Condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedepse privative de libertate a titularilor medaliei duce la retragerea acesteia. (3) Retragerea se face, la propunerea Cancelariei ordinelor sau, după caz, a Ministerului Culturii, prin decret semnat de către Preşedintele României. (4) Persoanele cărora li s-a retras medalia sunt obligate sa o restituie împreună cu brevetul.  +  Articolul 10 (1) Confecţionarea medaliilor se face de către Regia Autonomă "Monetaria Statului", la comanda Cancelariei ordinelor. (2) Cheltuielile necesare pentru confecţionarea medaliilor, precum şi a brevetelor se vor suporta din fondurile Ministerului Culturii, destinate sarbatoririi "Anului Eminescu".--------------- Notă *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 28/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001. Notă **) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 23/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2001.  +  Anexa 1 -------la regulament-------------Medalia comemorativa "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu"- avers -Se găseşte publicată la pagina 14 în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 45 din 26 ianuarie 2001.  +  Anexa 2 --------la regulament--------------Medalia comemorativa "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu"- revers -Se găseşte publicată la pagina 15 în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 45 din 26 ianuarie 2001. ---------------