DECRET nr. 211 din 12 iulie 1977privind majorarea pensiilor membrilor cooperativelor agricole de producţie
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 68 din 14 iulie 1977    Potrivit Programului de creştere a veniturilor lucrătorilor din agricultura, adoptat de Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Roman, actualele pensii de care beneficiază membrii cooperativelor agricole de producţie urmează să fie majorate, în actualul cincinal, cu 20 la suta.În vederea aducerii la îndeplinire a acestei prevederi din Program,Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul UNICPensiile pentru munca şi limita de vîrsta, pensiile pentru pierderea capacităţii de muncă, precum şi pensiile de urmaş, ale membrilor cooperativelor agricole de producţie, se majorează cu 20 la suta, după cum urmează: a) de la 1 iulie 1977, pensiile lunare de pînă la 200 lei inclusiv; b) de la 1 ianuarie 1978, pensiile lunare de peste 200 lei.De majorarea prevăzută în prezentul decret beneficiază şi membrii cooperativelor agricole de producţie ale căror pensii vor fi stabilite în perioada 1 iulie - 31 decembrie 1977.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedintele Republicii Socialiste România-------------