DECRET nr. 278 din 27 iulie 1979privind produsele alimentare care pot fi scoase din ţara de către persoanele fizice
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 65 din 28 iulie 1979    Întrucît preţurile la produsele alimentare au înregistrat în ultimul timp cresteri importante pe plan internaţional, iar în Republica Socialistă România aceste preţuri se menţin la nivelul actual, este necesară limitarea posibilităţii scoaterii din ţara a unor asemenea produse de către persoanele fizice.În scopul stabilirii limitelor cantitative şi a condiţiilor pentru scoaterea din ţara, de către cetăţenii străini sau români, a unor produse alimentare,Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Persoanele fizice cu domiciliul în străinătate pot scoate din ţara, cu plata taxelor vamale, produsele alimentare prevăzute în anexa nr. 1 lit. a), în limita cantităţilor menţionate în aceeaşi anexa.Alte produse alimentare decît cele prevăzute în anexa nr. 1 pot fi scoase din ţara, cu plata taxelor vamale, numai în limita valorii de 50 lei.  +  Articolul 2Se interzice scoaterea din ţara de către persoanele fizice cu domiciliul în străinătate a produselor alimentare prevăzute în anexa nr. 1 lit. b).  +  Articolul 3Persoanele fizice cu domiciliul în Republica Socialistă România pot scoate din ţara produsele alimentare prevăzute în anexa nr. 2, în limita cantităţilor menţionate în aceeaşi anexa.Alte produse alimentare decît cele prevăzute în anexa nr. 2 pot fi scoase din ţara de cetăţenii români numai în limita sumei de 100 lei.Scoaterea din ţara a produselor alimentare potrivit prezentului articol se face fără plata taxelor vamale.  +  Articolul 4Personalul român de servire a mijloacelor de transport în trafic internaţional poate scoate din ţara produse alimentare în limitele strict necesare, potrivit normativelor elaborate de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor împreună cu Ministerul Finanţelor şi Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale, şi aprobate în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 5Persoanele cu domiciliul în străinătate şi cele cu domiciliul în Republica Socialistă România care se deplaseaza în localităţi de frontieră, în limite de pînă la 15-20 km, potrivit convenţiilor încheiate cu statele vecine, nu pot scoate din ţara produse alimentare.  +  Articolul 6Limitele cantitative şi valorile pentru produsele alimentare prevăzute în prezentul decret sînt stabilite pentru o persoană.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 8Prezentul decret intră în vigoare pe data de 28 iulie 1979.Pe aceeaşi dată se abroga Decretul Consiliului de Stat nr. 221/1974 privind reglementarea scoaterii din ţara a unor produse alimentare, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 146 din 20 noiembrie 1974, precum şi orice alte dispoziţii contrare.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România  +  Anexa 1 a) Produse alimentare care pot fi scoase din ţara de persoanele fizice cu domiciliul în străinătate, cu plata taxelor vamale de 100% în valută:- conserve şi preparate din carne 150 grame;- bomboane şi ciocolata 150 grame;- ceai din import 50 grame;- băuturi alcoolice (peste 22 grade) 1 litru;- vin, bere 2 litri; b) Produse alimentare interzise a fi scoase din ţara de persoanele fizice cu domiciliul în străinătate:- carne;- ulei comestibil;- făina de grîu şi de porumb;- orez;- cafea şi cacao;- masline;- alcool rafinat;- legume şi fructe;- piper şi alte condimente din import;- miere de albine;  +  Anexa 2 Produse alimentare care pot fi scoase din ţara de persoanele fizice cu domiciliul în Republica Socialistă România:- preparate din carne 150 grame;- conserve din carne 500 grame;- zahăr, bomboane, ciocolata 200 grame;- paste fainoase, biscuiti 250 grame;- cafea, cacao 50 grame;- băuturi alcoolice (peste 22 grade) 1 litru;- vin, bere 2 litri;- tigari 200 bucăţi.---------------