ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 289 din 29 decembrie 2000pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 29 decembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 28 iunie 1999, completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 130/1999, se completează după cum urmează:- După articolul 3 se introduce articolul 3^1 cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - (1) În termen de 15 zile de la data încetării mandatului Guvernului sau al unuia dintre membri, potrivit art. 105 şi 109 din Constituţie, aceştia vor prezenta situaţia privind gestionarea activităţii ministeriale de care au răspuns, precum şi a problemelor aflate în curs de derulare, pe baza unui protocol de predare-primire. (2) Structura şi conţinutul protocolului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi conducătorilor celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale de la data eliberării lor din funcţie."  +  Articolul 2Legea nr. 115/1999, astfel cum a fost completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 130/1999 şi prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acestora de către Parlament, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:--------------- Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul justiţiei,Rodica Mihaela Stanoiu---------