ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 282 din 20 decembrie 2000pentru modificarea şi completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 21 decembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICArticolul 10 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 31 martie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:"(5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), începând cu luna decembrie a anului 2000 salariile de baza ale personalului din unităţile de cultura vor putea fi majorate în mod suplimentar, până la nivelul rezultat din evaluarea performantelor profesionale individuale, efectuată în cursul anului 2000, cu încadrarea în bugetul aprobat pentru anul 2000."PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul culturii,Ion Caramitrup. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de statp. Ministrul munciişi protecţiei sociale,Alexandru Gheorghe Man,secretar de stat--------------------