ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 273 din 7 decembrie 2000pentru modificarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 19 decembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICArticolul 54 alineatul 1 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Capitalul Băncii Naţionale a României, fondul de rezerva şi provizioanele constituite, monedele şi alte obiecte din aur, argint şi alte metale şi pietre preţioase sunt scutite de taxe şi impozite."PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Guvernatorul BănciiNaţionale a României,Cristian Popap. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de stat-----