HOTĂRÂRE nr. 1.192 din 29 noiembrie 2000privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 4 de 150 MW din Centrala Electrica de Termoficare Paroseni, de modernizare şi retehnologizare a exploatarilor miniere Vulcan şi Paroseni şi a Uzinei de preparatie Coroiesti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 30 noiembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 22 alin. (1) lit. b) şi ale art. 35 din Legea datoriei publice nr. 81/1999, precum şi ale art. 16 lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993 privind achiziţiile publice, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Necesitatea şi urgenta finalizarii lucrărilor cu implicaţii în rezolvarea unor probleme sociale şi de mediu din Valea Jiului, prin reabilitarea Grupului nr. 4 de 150 MW din Centrala Electrica de Termoficare Paroseni şi a reţelei de transport şi distribuţie a apei fierbinti a Vaii Jiului, pentru generarea şi furnizarea eficienta şi în deplina siguranţa a energiei electrice şi termice, precum şi prin modernizarea minelor Vulcan şi Paroseni şi a Uzinei de preparatie Coroiesti, constituie circumstanţe pentru utilizarea achiziţiei dintr-o singura sursa.  +  Articolul 2Se autorizeaza Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. sa angajeze execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 4 de 150 MW din Centrala Electrica de Termoficare Paroseni şi a reţelei de transport şi distribuţie a apei fierbinti cu un singur contractant consortiul format din firmele ITOCHU Corporation, HITACHI Ltd şi FORTUM Engineering.  +  Articolul 3Se autorizeaza Compania Naţionala a Huilei S.A. sa angajeze contractarea echipamentelor şi a utilajelor pentru modernizarea şi retehnologizarea exploatarilor miniere Paroseni, Vulcan şi a Uzinei de preparatie Coroiesti cu un singur contractant - consortiul format din firmele ITOCHU Corporation şi KOPEX.  +  Articolul 4 (1) Se aprobă garantarea de către Ministerul Finanţelor în numele statului, în proporţie de 100%, a creditelor externe necesare pentru finanţarea lucrărilor, echipamentelor şi utilajelor prevăzute la art. 2 - în valoare de 7.332 milioane JYEN şi 65,7 milioane euro - şi la art. 3 în valoare de 24,1 milioane dolari S.U.A. -, precum şi a dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente. (2) Pentru achiziţiile prevăzute la art. 2 şi 3 contractantul asigura finanţarea în proporţie de 100% a lucrărilor, echipamentelor şi utilajelor.  +  Articolul 5Rambursarea creditului extern, a dobânzilor, a comisioanelor şi a altor costuri aferente va fi asigurata de Compania Naţionala a Huilei - S.A. şi de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. din surse proprii şi din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic constituit potrivit art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzător termenelor şi condiţiilor specifice ale contractelor de credit.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:────────────────Ministrul industrieişi comerţului,Radu BerceanuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes───────────────