LEGE nr. 221 din 28 noiembrie 2000privind declararea comunei Geoagiu, judeţul Hunedoara, oraş
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 30 noiembrie 2000    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Comuna Geoagiu, judeţul Hunedoara, se declara oraş.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, se modifica în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 14 noiembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANU--------