ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 196 din 9 noiembrie 2000pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 20 noiembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul UNICOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 11 noiembrie 1997 și aprobată cu modificări prin Legea nr. 32/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 28 ianuarie 1999, se modifica după cum urmează:1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Creanțele reprezentând creditele în valută acordate de fosta Banca Română de Comerț Exterior Bancorex - S.A. Companiei Române de Petrol, înregistrate în conturi în afară bilanțului contabil la Banca Comercială Română - S.A., se preiau, prin cesiune și cu avizul Comitetului de coordonare a restructurării, fără plata, pentru urmărire și valorificare de către Agenția de Valorificare a Activelor Bancare.2. Articolele 7 și 9 se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  Agenția de Valorificare
  a Activelor Bancare
  Dan Pazara,
  secretar de stat
  --------------