ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 189 din 9 noiembrie 2000privind stingerea unor obligaţii bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 15 noiembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Începând cu data de 1 noiembrie 2000 şi până la data reluării navigaţiei pe Dunăre în zona oraşului Novi Sad, obligaţiile faţă de bugetul de stat ale societăţilor comerciale de transport fluvial şi de operare portuara prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă se sting în acelaşi cuantum cu sumele reprezentând accizele aferente cantităţilor de carburanţi utilizaţi efectiv pentru funcţionarea navelor în condiţiile prevăzute la art. 2.  +  Articolul 2 (1) În vederea stingerii obligaţiilor faţă de bugetul de stat, societăţile comerciale prevăzute la art. 1 vor depune în termen de 5 zile de la expirarea lunii, la organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor în evidenta cărora se afla, situaţia centralizatoare a cantităţilor de carburanţi utilizaţi pentru funcţionarea navelor şi a accizelor aferente, al carei model va fi elaborat de Ministerul Finanţelor. (2) Cuantumul accizelor cu care se sting obligaţiile faţă de bugetul de stat ale societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 se determina prin aplicarea raportului dintre sumele ce reprezintă contravaloarea cantităţilor de carburanţi aprovizionati şi sumele achitate în contul acestora, asupra cuantumului accizelor aferente cantităţilor de carburanţi utilizaţi efectiv pentru funcţionarea navelor.  +  Articolul 3 (1) Organele fiscale competente vor stinge cu suma înscrisă în situaţia depusa de societăţile comerciale prevăzute la art. 1, determinata în condiţiile alin. (2) al art. 2, obligaţiile faţă de bugetul de stat ale societăţilor comerciale de transport fluvial şi de operare portuara în ordinea prevăzută la art. 87 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul în care sumele reprezentând accizele prevăzute la art. 2 alin. (2) sunt mai mari decât obligaţiile restante faţă de bugetul de stat ale societăţilor comerciale, diferenţa se va compensa cu obligaţiile viitoare faţă de bugetul de stat. (3) Obligaţiile faţă de bugetul de stat, stinse în condiţiile alin. (1), vor fi comunicate de către organele fiscale societăţilor comerciale până la sfârşitul lunii în care a fost depusa situaţia prevăzută la art. 2.  +  Articolul 4Prin ordin al ministrului transporturilor va fi notificată oficial data reluării navigaţiei pe Dunăre în zona oraşului Novi Sad, data de la care prezenta ordonanţă de urgenţă îşi încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 5Ministerul Finanţelor va elabora norme metodologice de aplicare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:────────────────Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul transporturilor,Anca Boagiu  +  Anexa LISTA cuprinzând societăţile comerciale care au suferit pierderi datorită blocarii navigaţiei pe Dunăre în trafic internaţional
         
    Nr. crt.Denumirea societăţii comercialeAdresa
    012
    1.CNFR "Navrom" - S.A.Municipiul Galaţi, Str. Portului nr. 34, judeţul Galaţi
    2.CNFR "Giurgiu Nav" - S.A. GiurgiuMunicipiul Giurgiu, Str. Portului nr. 1, judeţul Giurgiu
    3.NFR "Drobeta" - S.A. Drobeta-Turnu SeverinMunicipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. Portului nr. 1, judeţul Mehedinţi
    4."Romnav" - S.A. BrăilaMunicipiul Brăila, str. Anghel Saligny nr. 4, judeţul Brăila
    5."Trans Europa" - S.A. GalaţiMunicipiul Galaţi, Complexul comercial Ţiglina 1, judeţul Galaţi
    6."Delta Shipping" - Ltd BucureştiMunicipiul Bucureşti, bd Regina Maria nr. 1, bl. P5B, et. I, ap. 1, sectorul 4
    7."Dunarom Trading" Co GalaţiMunicipiul Galaţi, Str. Morilor nr. 122-126, judeţul Galaţi
    8."Etanav" - S.R.L. GalaţiMunicipiul Galaţi, str. Saturn bl. B4, ap. 6, judeţul Galaţi
    9."M P Nav" - S.R.L. GalaţiMunicipiul Galaţi, str. Saturn bl. B4, ap. 6, judeţul Galaţi
    10."Argos" - S.A. CernavodăOraşul Cernavodă, Str. Canalului nr. 11, judeţul Constanţa
    11."Touax Rom" - S.A. GalaţiMunicipiul Galaţi, Mazepa 1, str. Lăpuşneanu nr. 16, bl. B6, ap. 18, judeţul Galaţi
    12."AEP Giurgiu Port" - S.A. GiurgiuMunicipiul Giurgiu, Str. Portului nr. 1, judeţul Giurgiu
    13.Exploatare Portuară "Drobeta" - S.A. OrşovaMunicipiul Drobeta-Turnu Severin, bd Carol I nr. 19, judeţul Mehedinţi
    14."TTS" - S.A. BucureştiMunicipiul Bucureşti, Str. Vaselor nr. 34, sectorul 2
    15."MNT Management" - S.R.L. ConstanţaMunicipiul Constanţa, str. Maior Şonţu nr. 11, bl. L8, et. I, ap. 8, judeţul Constanţa
    16."Prior" - S.R.L. TulceaMunicipiul Tulcea, Str. Victoriei nr. 2, bl. 4, ap. 12, judeţul Tulcea
    17."Resalv" - S.A. GalaţiMunicipiul Galaţi, Str. Portului nr. 30, judeţul Galaţi
    18."Danubtrans" - S.A. SmârdanComuna Smârdan, judeţul Tulcea
    19."Transorient" - S.A. BucureştiMunicipiul Bucureşti, Calea Rahovei nr. 196, sectorul 5
    20."Conav J T Shipping" ConstanţaMunicipiul Constanţa, Vila nr. 8 Mamaia, judeţul Constanţa
    21."HGT Shipping" - S.R.L. CălăraşiMunicipiul Călăraşi, str. Bucureşti bl. E1, et. II, ap. 5, judeţul Călăraşi
    22."Tremula Nav" - S.A. ConstanţaMunicipiul Constanţa, Str. Industrială nr. 7, judeţul Constanţa
    23."Transeuropa Port", Filiala Drobeta- Turnu SeverinMunicipiul Drobeta-Turnu Severin, bd Porţile de Fier nr. 2, judeţul Mehedinţi
  -------