LEGE nr. 191 din 2 noiembrie 2000privind declararea oraşului Targu Secuiesc, judeţul Covasna, municipiu
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 3 noiembrie 2000    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Oraşul Targu Secuiesc, judeţul Covasna, se declara municipiu.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, se modifica în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILOR,VASILE LUPU-----