ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 162 din 13 octombrie 2000pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 101/1998 privind reglementarea plății unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și oficiile județene de cadastru, geodezie și cartografie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 26 octombrie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Ordonanța Guvernului nr. 101/1998 privind reglementarea plății unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și oficiile județene de cadastru, geodezie și cartografie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 28 august 1998, aprobată și modificată prin Legea nr. 150/1999, se modifica astfel:1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:ORDONANȚAprivind reglementarea plății unor tarife pentru activitățile administrative specifice autorizate, desfășurate de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și de oficiile județene de cadastru, geodezie și cartografie2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Autorizarea persoanelor fizice și juridice care executa lucrări tehnice de cadastru, avizarea conținutului topografic al hartilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor și al altor documente cartografice necesare uzului public, receptionarea lucrărilor de cadastru general, precum și punerea la dispoziție celor interesați a unor date și informații din cadastrul general și publicitatea imobiliară se fac contra cost.(2) Cuantumul tarifelor pentru activitățile specifice autorizate, prevăzute la alin. (1), se aproba prin ordin al președintelui Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie.(3) Sumele încasate potrivit dispozițiilor alin. (1) se vărsa la bugetul Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și se gestionează, potrivit legii, în regim extrabugetar.3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și ale oficiilor județene de cadastru, geodezie și cartografie, respectiv al municipiului București, se asigura din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul de stat, potrivit legii.  +  Articolul 2Ordonanța Guvernului nr. 101/1998, aprobată și modificată prin Legea nr. 150/1999, cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  p. Președintele Oficiului Național
  de Cadastru, Geodezie și Cartografie,
  Gabriel Stanescu
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  --------------