HOTĂRÂRE nr. 38 din 17 octombrie 2000privind raportul Comisiei de ancheta asupra activităţii Fondului Proprietăţii de Stat, instituită prin Hotărârea Senatului nr. 20/1999
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 23 octombrie 2000    Având în vedere raportul Comisiei de ancheta asupra activităţii Fondului Proprietăţii de Stat, precum şi dezbaterile care au avut loc în şedinţa Senatului din 17 octombrie 2000,Senatul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Senatul României îşi însuşeşte raportul prezentat de comisia de ancheta.  +  Articolul 2Guvernul şi Ministerul Public vor extinde ancheta asupra Fondului Proprietăţii de Stat la toate persoanele fizice şi juridice implicate şi vor stabili răspunderile ce le revin.Concluziile acestor anchete, măsurile adoptate şi soluţiile de rezolvare a problemelor ridicate vor fi prezentate Senatului în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Secretariatul General al Senatului va trimite Guvernului şi Ministerului Public: a) raportul Comisiei de ancheta asupra activităţii Fondului Proprietăţii de Stat; b) stenograma dezbaterilor care au avut loc în şedinţa Senatului din 17 octombrie 2000; c) copii de pe documentele anexate la raport.Aceasta hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANU-------------