LEGE nr. 172 din 16 octombrie 2000privind declararea oraşului Gherla, judeţul Cluj, municipiu
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 20 octombrie 2000    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Oraşul Gherla, judeţul Cluj, se declara municipiu.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, se modifica în mod corespunzător. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,BOGDAN NICULESCU-DUVAZ────────────────