MĂSURI din 9 septembrie 2021pentru asigurarea rezilienței comunităților
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 9 septembrie 2021    Notă
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 932 din 9 septembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 866 din 9 septembrie 2021.
     +  Articolul 1În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) și ale art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, în spațiile publice, piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, stații pentru transportul în comun, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă se poate institui obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, sau în alte zone cu potențial de aglomerare stabilite prin hotărâre a comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență.  +  Articolul 2Se pot institui izolarea și carantina persoanelor în condițiile art. 7,8 și 11 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București asigură testarea săptămânală a personalului de îngrijire și asistență, a personalului de specialitate și auxiliar care își desfășoară activitatea în centrele rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, în centrele rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile.  +  Articolul 4(1) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, este permisă participarea la una dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 3 art. 1 pct. 3, 4,5^1, 8^1, 10-12^1, 20,21, 22, 23^1, 27^1, 30^1, 33^1, art. 6 pct. 3 și 3^1, precum și art. 9 pct. 4^1,5^1, 10^1, 13^1 și 15^1 numai persoanelor care se află în una dintre următoarele situații: (la 23-09-2021, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 4 a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.015 din 23 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 23 septembrie 2021 ) a) sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;b) prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore;c) prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;d) se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.(2) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, este permisă participarea la una dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 3 art. 1 pct. 5 și 13 numai persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.(3) Persoanele fizice sunt obligate să facă dovada situațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.(4) În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada situațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2. (la 17-09-2021, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 990 din 17 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 17 septembrie 2021 )  +  Articolul 5(1) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1 se urmărește de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne.(2) Măsura prevăzută la art. 3 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 3 se urmărește de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne.(3) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 4 se urmărește de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne.----