ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 165 din 13 octombrie 2000pentru completarea art. 5 din Legea nr. 68/1992 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 19 octombrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICDupă alineatul (7) al articolului 5 din Legea nr. 68/1992 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificările ulterioare, se introduce alineatul (8) cu următorul cuprins:"(8) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot opta să depună, prin derogare de la prevederile alin. (3), (6) şi (7), aceeaşi lista de candidaţi pentru Camera Deputaţilor în mai multe circumscripţii electorale."PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:-----------------Ministru delegat pe lângăprimul-ministru pentruminorităţi naţionale,Peter Eckstein KovacsMinistrul funcţiei publice,Vlad Rosca----------------