ORDIN nr. 4.302/C din 24 august 2021privind actualizarea pentru anul 2021 a numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 7 septembrie 2021  Având în vedere Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici nr. 37 din 24.06.2021, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici nr. 48 din 21.07.2021 privind propunerile de actualizare, pentru anul 2021, a numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat,ținând seama de Ordinul ministrului justiției nr. 3.727/C/2021 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru anul 2021,luând în considerare Ordinul ministrului justiției nr. 1.848/C/2021 privind actualizarea pentru anul 2020 a numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat, cu modificările ulterioare,în conformitate cu dispozițiile art. 21 alin. (2) și alin. (3) lit. b) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu dispozițiile art. 31 lit. b) din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.333/C/2013, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul 1Numărul de 2.749 posturi de notar public, din care 2.513 notari publici în funcție, 176 notari publici suspendați, 3 posturi vacante destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru anul 2021, 57 posturi vacante destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat pentru anul 2020, se actualizează, pentru anul 2021, cu 42 posturi destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat, potrivit anexelor nr. 1-16*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-16 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.  +  Articolul 2Posturile de notar public pentru anul 2021 destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat sunt prevăzute în anexele nr. 1-15, întocmite pentru fiecare cameră a notarilor publici, și în anexa nr. 16, cuprinzând situația centralizată.  +  Articolul 3Serviciul profesii juridice conexe și Uniunea Națională a Notarilor Publici vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin. Un exemplar al ordinului se comunică Uniunii Naționale a Notarilor Publici.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul justiției,
  George Bogdan Ilea,
  secretar de stat
  București, 24 august 2021.Nr. 4.302/C.  +  Anexe nr. 1-16ANEXEprivind actualizarea pentru anul 2021 a numărului posturilor de notar public destinatenotarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat