HOTĂRÂRE nr. 911 din 10 octombrie 2000privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor prevăzute în Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi în Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 12 octombrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor, Senat şi Preşedintele României din 26 noiembrie 2000, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe baza programului calendaristic prevăzut la art. 1 prefectii vor întocmi şi vor aproba prin ordin programe calendaristice proprii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor, Senat şi Preşedintele României.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul funcţiei publice,Vlad Rosca    ANEXA
           
    PROGRAMUL CALENDARISTIC pentru realizarea acţiunilor prevăzute în Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi în Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României
    Termenul de realizare potrivit legii (articolul)AcţiuneaCine realizează acţiuneaModalitatea de realizare
    1234
    I. Pentru Camera Deputaţilor şi Senat, conform prevederilor Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României
    ▪ Cel mai târziu la data de 12 octombrie (art. 6)- Aducerea la cunoştinţă publică a datei alegerilorGuvernul - Ministerul Funcţiei Publice  
    ▪ 12 octombrie [art. 44 alin. (1)]- Începerea campaniei electorale    
    ▪ Cel mai târziu în ziua de 14 octombrie, ora 24,00 [art. 46 alin. (3)]- Solicitarea timpilor de antenăPartidele şi formaţiunile politice care participă la alegeri  
    ▪ Cu 48 de ore înainte, dar nu mai târziu de 15 octombrie [art. 24 alin. (2)]- Publicarea în presă a datei la care se va efectua tragerea la sorţi a celor 7 judecători de la Curtea Supremă de Justiţie care vor face parte din Biroul Electoral CentralPreşedintele Curţii Supreme de Justiţie  
    ▪ Cu 48 de ore înainte, dar nu mai târziu de 15 octombrie [art. 26 alin. (2)]- Publicarea în presă a datei la care se va efectua tragerea la sorţi a celor 3 judecători de la tribunalele judeţene, respectiv de la Tribunalul Bucureşti, care vor face parte din birourile electorale de circumscripţiePreşedintele tribunalului judeţean, respectiv al Tribunalului Bucureşti  
    ▪ Până în ziua de 15 octombrie inclusiv [art. 22 alin. (1)]- Efectuarea ultimelor modificări privind delimitarea secţiilor de votare şi comunicarea acestora prefectuluiPrimariiPrin dispoziţie
    ▪ Până în ziua de 17 octombrie inclusiv [art. 24 alin. (2)]- Desemnarea judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie în Biroul Electoral CentralPreşedintele Curţii Supreme de JustiţiePrin tragere la sorţi
    ▪ Până în ziua desemnării judecătorilor în Biroul Electoral Central, dar nu mai târziu de 17 octombrie [art. 83 alin. (2)]- Asigurarea sediului şi dotarea Biroului Electoral CentralGuvernul - Ministerul Funcţiei Publice  
    ▪ Până în ziua de 17 octombrie inclusiv [art. 22 alin. (2)]- Comunicarea către formaţiunile judeţene de evidenţa informatizată a persoanei a ultimelor modificări privind delimitarea secţiilor de votare şi numerotarea acestoraPrefecţii  
    ▪ În termen de 24 de ore de la învestirea judecătorilor în Biroul Electoral Central [art. 24 alin. (3)]- Alegerea preşedintelui Biroului Electoral CentralJudecătorii desemnaţi în Biroul Electoral CentralPrin vot secret
    ▪ Până în ziua de 17 octombrie inclusiv [art. 26 alin. (2)]- Desemnarea judecătorilor în birourile electorale de circumscripţiePreşedintele tribunalului judeţean, respectiv al Tribunalului BucureştiPrin tragere la sorţi dintre judecătorii în exerciţiu ai tribunalului judeţean, respectiv ai Tribunalului Bucureşti
    ▪ Până în ziua desemnării judecătorilor în birourile electorale de circumscripţie, dar nu mai târziu de 17 octombrie [art. 83 alin. (2)]- Asigurarea sediului şi dotarea birourilor electorale de circumscripţiePrefecţii Preşedinţii consiliilor judeţene, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti  
    ▪ În termen de 24 de ore de la desemnarea judecătorilor [art. 26 alin. (2)]- Alegerea preşedintelui biroului electoral de circumscripţieJudecătorii desemnaţi în biroul electoral de circumscripţiePrin vot secret
    ▪ În termen de 48 de ore de la desemnarea judecătorilor [art. 51 alin. (2)]- Depunerea la Biroul Electoral Central a protocolului de constituire a alianţei electoralePartidele, alianţele politice  
    ▪ În termen de 24 de ore de la depunerea protocolului de constituire a alianţei electorale [art. 51 alin. (3)]- Pronunţarea asupra admiterii sau respingerii protocolului de constituire a alianţei electoraleBiroul Electoral CentralPrin hotărâre pronunţată în şedinţă publică
    ▪ În termen de 24 de ore de la pronunţarea hotărârii de admitere a protocolului de constituire a alianţei electorale [art. 51 alin. (4)]- Contestarea admiterii protocolului de constituire a alianţei electoraleOrice persoană fizică sau juridică interesatăSe depune la Curtea Supremă de Justiţie.
    ▪ În termen de 24 de ore de la pronunţarea hotărârii de respingere a protocolului de constituire a alianţei electorale [art. 51 alin. (5)]- Contestarea respingerii protocolului de constituire a alianţei electoraleAlianţa electoralăSe depune la Curtea Supremă de Justiţie.
    ▪ În termen de 24 de ore de la depunerea contestaţiei la hotărârea de admitere sau de respingere a protocolului de constituire a alianţei electorale [art. 51 alin. (6)]- Soluţionarea contestaţiilorCurtea Supremă de JustiţiePrin hotărâre irevocabilă
    ▪ În termen de 3 zile de la constituirea Biroului Electoral Central [art. 39 alin. (1)]- Comunicarea la Biroul Electoral Central a semnelor electoralePartidele, formaţiunile politice ori alianţele politice; candidaţii independenţi  
    ▪ În termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a semnelor electorale [art. 39 alin. (3)]- Tragerea la sorţi a atribuirii semnelor electorale în cazurile în care mai multe partide, formaţiuni politice ori alianţe politice sau candidaţi independenţi solicită acelaşi semn şi nu se poate stabili prioritatea depunerii acestuiaPreşedintele Biroului Electoral CentralPrin tragere la sorţi
    ▪ A doua zi după expirarea termenului de depunere a semnelor electorale [art. 39 alin. (5)]- Aducerea la cunoştinţă publică a semnelor electoraleBiroul Electoral CentralPrin publicarea în Monitorul Oficial al României
    ▪ În termen de 48 de ore de la constituire, dar nu mai târziu de 19 octombrie, ora 24,00 [art. 32 alin. (1)]- Formularea de contestaţii împotriva modului de formare şi componenţei Biroului Electoral Central sau a biroului electoral de circumscripţiePartidele, formaţiunile politice şi alianţele politice care participă la alegeri; candidaţii independenţi  
    ▪ În termen de 2 zile de la înregistrarea contestaţiei, dar nu mai târziu de 21 octombrie [art. 32 alin. (2)]- Soluţionarea contestaţiilorBiroul Electoral Central sau Curtea Supremă de Justiţie, după cazHotărâre definitivă
    ▪ Până la data de 17 octombrie inclusiv [art. 46 alin. (4)]- Stabilirea orarului pentru campania electorală şi repartizarea timpilor de antenăComisia parlamentară specială, împreună cu reprezentanţii serviciilor publice de radio şi de televiziune  
    ▪ Până la data de 17 octombrie inclusiv [art. 47 alin. (1) şi (9)]- Stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral Poliţia va asigura integritatea panourilor şi afişelor electorale.Primarii Organele de poliţiePrin dispoziţie
    ▪ În termen de 3 zile de la înregistrare [art. 48 alin. (4), respectiv art. 17 din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României]- Soluţionarea plângerilor referitoare la împiedicarea unui partid, unei formaţiuni politice, alianţe politice ori unui candidat independent de a-şi desfăşura campania electorală; soluţionarea contestaţiilor împotriva soluţiilor date cu ocazia rezolvării plângerilorBirourile electorale de circumscripţie în ceea ce priveşte plângerile; Biroul Electoral Central în ceea ce priveşte contestaţiile; Curtea Constituţională în ceea ce priveşte alegerea Preşedintelui RomânieiPrin hotărâri care se publică în presă şi se afişează la sediul biroului electoral Soluţia dată asupra contestaţiei este definitivă.
    ▪ Până în ziua de 22 octombrie inclusiv [art. 22 alin. (2) şi (3)]- Aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării secţiilor de votare şi a locului unde se desfăşoară votareaPrefecţii  
    ▪ Până în ziua de 27 octombrie inclusiv (art. 9)- Actualizarea listelor electorale permanente şi comunicarea lor primăriei şi judecătorieiMinisterul de Interne  
    ▪ În termen de 3 zile de la înregistrare [art. 12 alin. (1) şi (3)]- Soluţionarea întâmpinărilor împotriva omisiunilor, înscrierilor greşite sau oricăror erori cuprinse în listele electoraleŞefii formaţiunilor judeţene de evidenţă informatizată a persoanei Şeful misiunii diplomatice sau înlocuitorul său  
    ▪ În termen de 24 de ore de la comunicare [art. 12 alin. (2)]- Formularea de contestaţii împotriva soluţiei prin care s-au rezolvat întâmpinările împotriva omisiunilor, înscrierilor greşite şi oricăror erori din listele electoralePersoanele interesate  
    ▪ În termen de 3 zile de la înregistrare [art. 12 alin. (2) şi (3)]- Soluţionarea contestaţiilor împotriva dispoziţiilor date cu ocazia rezolvării întâmpinărilorJudecătoriilePrin hotărâre
    ▪ În termen de 24 de ore de la pronunţare [art. 12 alin. (2)]- Comunicarea hotărârii judecătoreşti prin care s-au soluţionat contestaţiile la dispoziţiile date cu ocazia rezolvării întâmpinărilorJudecătoriile  
    ▪ Până în ziua de 26 octombrie, ora 24,00 [art. 33 alin. (1) şi (2)]- Depunerile de candidaturiPartidele şi formaţiunile politice care participă la alegeri; candidaţii independenţiPropunerile se fac în scris în 4 exemplare semnate de conducerile partidelor sau formaţiunilor politice. În cazul candidaţilor independenţi propunerile se fac pe baza listei de susţinători.
    ▪ În termen de 24 de ore de la înregistrare (cel mai târziu în ziua de 27 octombrie, ora 24,00) [art. 36 alin. (2)]- Afişarea candidaturilor înregistrateBiroul electoral de circumscripţieAfişarea se face la sediul biroului.
    ▪ După data de 26 octombrie [art. 46 alin. (5), coroborat cu art. 33 alin. (1)]- Întocmirea unui nou orar şi a unei noi repartizări a timpilor de antenă, proporţional cu numărul listelor depuse în întreaga ţarăComisia parlamentară specială  
    ▪ Cel mai târziu în ziua de 28 octombrie, ora 24,00 [art. 24 alin. (4)]- Comunicarea, în scris, la Biroul Electoral Central a numărului listelor de candidaţi, precum şi a prenumelui şi numelui reprezentanţilor partidelor, formaţiunilor politice şi alianţelor acestora, care vor face parte din Biroul Electoral CentralPartidele, formaţiunile politice şi alianţele acestora, care participă la alegeriAdresă semnată şi ştampilată
    ▪ Cel mai târziu în ziua de 28 octombrie, ora 24,00 [art. 26 alin. (3)]- Comunicarea, în scris, la birourile electorale de circumscripţie a numărului candidaturilor de pe listele de candidaţi depuse în circumscripţia electorală respectivă, precum şi a prenumelui şi numelui reprezentanţilor partidelor, formaţiunilor politice şi alianţelor acestora, care vor face parte din birourile electorale de circumscripţiePartidele, formaţiunile politice şi alianţele acestora, care au depus candidaturi în circumscripţia electorală respectivăAdresă semnată şi ştampilată
    ▪ În ziua de 29 octombrie [art. 24 alin. (8)]- Completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanţii partidelor, formaţiunilor politice şi ai alianţelor acestoraPreşedintele Biroului Electoral Central, asistat de 3 judecători, în prezenţa persoanelor delegate de partide, formaţiuni politice şi alianţe politice, care au comunicat reprezentanţiOperaţiunile se consemnează în proces-verbal, care constituie actul de atestare a calităţii de membru al Biroului Electoral Central
    ▪ În ziua de 29 octombrie [art. 26 alin. (5), coroborat cu art. 24 alin. (6) şi (8)]- Completarea birourilor electorale de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor, formaţiunilor politice şi ai alianţelor acestoraPreşedintele biroului electoral de circumscripţie, în prezenţa persoanelor delegate de partidele, formaţiunile politice şi alianţele acestora, care au comunicat reprezentanţiOperaţiunile se consemnează în proces-verbal, care constituie actul de atestare a calităţii de membru al biroului electoral de circumscripţie
    ▪ În termen de 48 de ore de la completare, dar nu mai târziu de 31 octombrie, ora 24,00 [art. 32 alin. (1), coroborat cu art. 24 alin. (8) şi art. 26 alin. (5)]- Formularea de contestaţii împotriva modului de completare a Biroului Electoral Central şi a birourilor electorale de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor, formaţiunilor politice şi ai alianţelor acestoraPartidele, formaţiunile politice şi alianţele acestora, care participă la alegeri; candidaţii independenţiSoluţionează Biroul Electoral Central sau Curtea Supremă de Justiţie, după caz, în termen de 2 zile de la înregistrare. Hotărârea este definitivă.
    ▪ În termen de 2 zile de la înregistrare [art. 32 alin. (2)]- Soluţionarea contestaţiilorBiroul Electoral Central sau Curtea Supremă de Justiţie, după cazHotărârea este definitivă.
    ▪ În ziua de 5 noiembrie [art. 271 alin. (2)]- Desemnarea magistraţilor la oficiile electorale ale sectoarelor municipiului BucureştiPreşedintele Tribunalului BucureştiPrin tragere la sorţi
    ▪ În termen de 48 de ore de la desemnare, dar nu mai târziu de 7 noiembrie [art. 32 alin. (1)]- Formularea de contestaţii împotriva modului de desemnare a preşedinţilor oficiilor electorale şi a locţiitorilor acestoraPartidele, formaţiunile politice şi alianţele acestora, care participă la alegeri; candidaţii independenţi  
    ▪ În termen de 2 zile de la înregistrare [art. 32 alin. (2)]- Soluţionarea contestaţiilorBiroul electoral de circumscripţie a municipiului BucureştiHotărârea este definitivă.
    ▪ Până cel mai târziu în ziua de 5 noiembrie [art. 28 alin. (2)-(4)]- Întocmirea şi comunicarea către preşedintele tribunalului judeţean, respectiv al Tribunalului Bucureşti, a listei cuprinzând magistraţii sau alţi jurişti dintre care vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia Prefectul va întocmi lista cuprinzând persoanele cu reputaţie neştirbită, în situaţia în care magistraţii sau alţi jurişti sunt insuficienţi.Prefecţii  
    ▪ Până în ziua de 5 noiembrie, ora 24,00 [art. 36 alin. (1)]- Formularea de contestaţii împotriva înregistrării sau respingerii candidaturilorCetăţenii, partidele, formaţiunile politice, alianţele politiceContestaţia se face la tribunalul în a cărui rază teritorială se află circumscripţia electorală.
    ▪ În cel mult 2 zile de la primirea contestaţiei (cel mai târziu la data de 7 noiembrie, ora 24,00) [art. 36 alin. (3)]- Soluţionarea contestaţiilor împotriva înregistrării sau respingerii candidaturilorTribunalul în a cărui rază teritorială se află circumscripţia electoralăPrin hotărâre care nu se comunică
    ▪ În termen de 24 de ore de la pronunţare (cel mai târziu la data de 8 noiembrie, ora 24,00) [art. 36 alin. (4)]- Formularea de recursuri împotriva hotărârilor judecătoreşti prin care au fost soluţionate contestaţiile împotriva înregistrării sau respingerii candidaturilorPartea nemulţumită de soluţieRecursul se face la instanţa ierarhic superioară.
    ▪ În termen de 2 zile de la înregistrare (cel mai târziu la data de 10 noiembrie, ora 24,00) [art. 36 alin. (4)]- Soluţionarea recursurilor    
    ▪ În termen de 24 de ore de la desemnarea preşedinţilor oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti [art. 271 alin. (2) şi art. 28 alin. (8)]- Comunicarea în scris către preşedinţii oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti a numărului de candidaţi propuşi de fiecare partid, formaţiune politică sau alianţă a acestoraPreşedintele biroului electoral de circumscripţie  
    ▪ În termen de 24 de ore de la desemnarea preşedinţilor oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti [art. 271 alin. (2) şi art. 28 alin. (8)]- Comunicarea către preşedinţii oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti a reprezentanţilor partidelor, formaţiunilor politice sau alianţelor acestora, care vor face parte din aceste oficiiPartidele, formaţiunile politice şi alianţele acestora  
    ▪ În termen de 24 de ore de la comunicarea numărului de candidaţi şi a reprezentanţilor partidelor, formaţiunilor politice şi alianţelor acestora [art. 271 alin. (2) şi art. 28 alin. (6)-(11)]- Constituirea (completarea) oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti prin desemnarea membrilor acestora (reprezentanţii partidelor, formaţiunilor politice şi alianţelor acestora)Preşedintele oficiului electoral al sectorului municipiului BucureştiSe încheie un proces-verbal care constituie actul de atestare a calităţii de membru al oficiului electoral.
    ▪ În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de completare a oficiilor electorale [art. 32 alin. (1)]- Formularea de contestaţii împotriva modului de completare a oficiilor electoralePartidele, formaţiunile politice şi alianţele politice care participă la alegeri; candidaţii independenţi  
    ▪ În termen de 2 zile de la înregistrarea contestaţiilor [art. 32 alin. (2)]- Soluţionarea contestaţiilor formulate la modul de completare a oficiilor electoraleBiroul electoral de circumscripţiePrin hotărâre definitivă
    ▪ În ziua de 10 noiembrie [art. 28 alin. (2)]- Desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestoraPreşedintele tribunalului judeţean, respectiv al Tribunalului BucureştiPrin tragere la sorţi
    ▪ În termen de 24 de ore de la desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, dar nu mai târziu de 11 noiembrie, ora 24,00 [art. 28 alin. (8)]- Comunicarea către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare a numărului de candidaţi propuşi de fiecare partid, formaţiune politică şi alianţă a acestoraPreşedintele biroului electoral de circumscripţie  
    ▪ În termen de 24 de ore de la desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, dar nu mai târziu de 11 noiembrie, ora 24,00 [art. 28 alin. (8)]- Comunicarea către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare a reprezentanţilor partidelor, formaţiunilor politice sau alianţelor acestora, care vor face parte din aceste birouriPartidele, formaţiunile politice şi alianţele acestora  
    ▪ 11 noiembrie, ora 24,00 [art. 36 alin. (7)]- Rămânerea definitivă a candidaturilor. Afişarea candidaturilor definitive. Se trece la tipărirea buletinelor de vot.Biroul electoral de circumscripţieSe încheie proces- verbal.
    ▪ În termen de 24 de ore de la comunicarea numărului de candidaţi şi a reprezentanţilor partidelor, formaţiunilor politice şi ai alianţelor acestora - 12 noiembrie [art. 28 alin. (6) - (11)]- Constituirea (completarea) birourilor electorale ale secţiilor de votare prin desemnarea membrilor acestora (reprezentanţi ai partidelor, formaţiunilor politice şi alianţelor acestora)Preşedintele biroului electoral al secţiei de votareSe încheie proces- verbal care constituie actul de atestare a calităţii de membru al biroului.
    ▪ În termen de 48 de ore de la desemnare, dar nu mai târziu de 12 noiembrie, ora 24,00 [art. 32 alin. (1) şi art. 28 alin. (2)]- Formularea de contestaţii împotriva modului de desemnare a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestoraPartidele şi formaţiunile politice care participă la alegeri; candidaţii independenţi  
    ▪ În termen de 2 zile de la înregistrare [art. 32 alin. (2)]- Soluţionarea contestaţiilorBiroul electoral de circumscripţieHotărârea este definitivă.
    ▪ În termen de 48 de ore de la completare, dar nu mai târziu de 14 noiembrie, ora 24,00 [art. 32 alin. (1) coroborat cu art. 28 alin. (6) şi (11)]- Formularea de contestaţii împotriva modului de constituire a birourilor electorale ale secţiilor de votare prin desemnarea reprezentanţilor partidelor şi formaţiunilor politice ca membri ai acestor birouriPartidele şi formaţiunile politice care participă la alegeri; candidaţii independenţi  
    ▪ În termen de 2 zile de la înregistrare [art. 32 alin. (2)]- Soluţionarea contestaţiilor privitoare la modul de formare şi la componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votareBiroul electoral de circumscripţiePrin hotărâre definitivă
    ▪ În termen de 24 de ore de la constituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare, dar nu mai târziu de 13 noiembrie [art. 13 alin. (2)]- Trimiterea unei copii de pe listele electorale permanente la birourile electorale ale secţiilor de votarePrimarii  
    ▪ În termen de 24 de ore de la aprobarea modificării [art. 13 alin. (3)]- Comunicarea către primar a modificărilor intervenite în listele electorale permanenteFormaţiunile judeţene de evidenţă informatizată a persoanei  
    ▪ Cel mai târziu până în ziua de 22 noiembrie inclusiv [art. 41 alin. (2)]- Imprimarea buletinelor de votBirourile electorale de circumscripţie, prin intermediul prefecţilor  
    ▪ Imediat după tipărire [art. 42 alin. (1)]- Predarea buletinelor de vot preşedintelui biroului electoral de circumscripţiePrefecţiiPe bază de proces- verbal
    ▪ Cel mai târziu la data de 23 noiembrie, ora 24,00 [art. 42 alin. (1)]- Predarea buletinelor de vot preşedinţilor oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului BucureştiPreşedintele biroului electoral de circumscripţie a municipiului BucureştiPe bază de proces- verbal, în pachete sigilate de câte 100 de bucăţi
    ▪ Cel mai târziu la data de 22 noiembrie [art. 16 alin. (3); art. 8 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 697/2000 privind cartea de alegător]- Trimiterea către primari a cărţilor de alegător neridicateFormaţiunile judeţene de evidenţă informatizată a persoaneiPe bază de proces- verbal încheiat între primar şi formaţiunile judeţene de evidenţă informatizată a persoanei
    ▪ 23 noiembrie, ora 24,00 [art. 44 alin. (1)]- Încheierea campaniei electorale    
    ▪ Cel mai târziu la data de 24 noiembrie, ora 24,00 [art. 42 alin. (1)]- Distribuirea buletinelor de vot către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votarePreşedintele biroului electoral de circumscripţie, respectiv preşedintele oficiului electoral al sectorului municipiului BucureştiPe bază de proces- verbal, în pachete sigilate de câte 100 de bucăţi
    ▪ În ziua de 24 noiembrie [art. 16 alin. (3)]- Predarea la biroul electoral al secţiei de votare a cărţilor de alegător neridicatePrimariiPe bază de proces- verbal încheiat între biroul electoral al secţiei de votare şi primar
    ▪ Cel mai târziu la data de 24 noiembrie [art. 49 alin. (2), (3) şi (4)]- Confecţionarea şi predarea la preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare a ştampilelor, celorlalte materiale necesare în vederea votării, a urnelor şi cabinelor de votPrefecţii, primarii, preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie, respectiv ai oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului BucureştiPe bază de proces- verbal
    ▪ În ziua de 25 noiembrie [art. 42 alin. (2)]- Afişarea a câte două exemplare ale buletinelor de vot, vizate şi anulate de Preşedintele biroului electoral de circumscripţie, la sediul judecătoriilor şi la fiecare secţie de votarepreşedintele biroului electoral de circumscripţie, preşedintele judecătoriei şi preşedintele biroului electoral al secţiei de votare  
    ▪ 25 noiembrie, ora 18,00 [art. 49 alin. (5); art. 51 alin. (6)]- Prezentarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare la sediul acesteia, pentru luarea măsurilor de asigurare a ordinii şi corectitudinii alegerilor   Mijloacele pentru păstrarea ordinii la secţiile de votare vor fi asigurate de prefect împreună cu Ministerul de Interne.
    ▪ 26 noiembrie, ora 6,00 [art. 50 alin. (1)]- Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri ai biroului, verifică urnele, existenţa buletinelor de vot, a listelor electorale şi a ştampilelor, închide şi sigilează urnele, aplicând ştampila de control a secţiei de votare.    
    ▪ 26 noiembrie, ora 7,00 (art. 52)- Începerea votării    
    ▪ 26 noiembrie, ora 21,00 (art. 52)- Încheierea votării    
    ▪ Până cel mai târziu la data de 27 noiembrie, ora 21,00 [art. 62 şi art. 64 alin. (1)] [art. 21 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României]- Încheierea procesului-verbal, separat pentru Camera Deputaţilor, Senat şi Preşedintele României, şi Înaintarea la biroul electoral de circumscripţie, respectiv la oficiul electoral, a dosarului conţinând procesele-verbale şi contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale, precum şi buletinele nule şi cele contestatePreşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votareînaintarea dosarului se face cu pază militară.
    ▪ În termen de 24 de ore de la primire - 28 noiembrie (art. 641)- Încheierea procesului-verbal cuprinzând rezultatul numărării voturilor, separat pentru Camera Deputaţilor, Senat şi Preşedintele României, şi înaintarea acestuia la biroul electoral de circumscripţieOficiul electoral al sectorului municipiului Bucureşti  
    ▪ În termen de 24 de ore de la primirea dosarelor de la birourile electorale ale secţiilor de votare - 28 noiembrie, respectiv 29 noiembrie pentru municipiul Bucureşti, ora 21,00 [art. 64 alin. (2)] [art. 21 alin. (6) din Legea nr. 69/1992 privind alegerea Preşedintelui României]- Trimiterea a câte unui exemplar al procesului-verbal la tribunalul în a cărui rază teritorială se află circumscripţia electoralăBiroul electoral de circumscripţie  
    ▪ 29, respectiv 30 noiembrie [art. 65 alin. (1) şi (2)]- Trimiterea la Biroul Electoral Central a procesului-verbal încheiat de Biroul electoral de circumscripţie, pe baza proceselor-verbale de la secţiile de votare, respectiv de la oficiile electorale, în vederea stabilirii partidelor, formaţiunilor politice sau alianţelor acestora, care nu au întrunit procentul minim de voturi valabil exprimate pe întreaga ţară (distinct pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat)biroul electoral de circumscripţie  
    ▪ În termen de 24 de ore de la constatare [art. 25 alin. (1) lit. c)]- Comunicarea la birourile electorale de circumscripţie şi publicarea partidelor, formaţiunilor politice sau alianţelor acestora, care nu au întrunit procentul minim de voturi valabil exprimate pe întreaga ţarăBiroul Electoral Central  
    ▪ Până în ziua de 28 noiembrie, ora 21,00 [art. 25 alin. (3) coroborat cu art. 52]- Formularea cererilor de anulare a alegerilor dintr-o circumscripţie electoralăPartidele, formaţiunile politice, alianţele acestora, după caz, sau candidaţii independenţi, care participă la alegeri  
    ▪ Până la data publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României [art. 25 alin. (3)] [art. 24 alin. (4) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României]- Soluţionarea cererilor de anulare a alegerilorBiroul Electoral Central; Curtea Constituţională, pentru alegerea Preşedintelui RomânieiPrin hotărâre
    ▪ În termen de 24 de ore de la încheierea fiecărei operaţiuni de atribuire a mandatelor [art. 66 alin. (8)]- Eliberarea certificatului doveditor privind alegerea deputaţilor şi senatorilorBirourile electorale de circumscripţie  
    ▪ În termen de 48 de ore de la primirea de la Biroul Electoral Central a comunicării referitoare la desfăşurarea pe circumscripţii electorale a mandatelor repartizate, centralizat, pe ţară [art. 67 alin. (3)]- Înaintarea la Biroul electoral Central a dosarelor întocmite de Birourile electorale de circumscripţie, cuprinzând procesul-verbal, întâmpinările, contestaţiile şi procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare, respectiv de la oficiile electorale ale municipiului Bucureştibirourile electorale de circumscripţieDosarele încheiate, sigilate şi semnate de membrii biroului Electoral de circumscripţie se trimit cu pază militară.
    ▪ În termen util pentru respectarea prevederilor art. 60 alin. (3) din Constituţie (art. 69)- Publicarea rezultatului alegerilor în presă şi în Monitorul Oficial al RomânieiBiroul Electoral Central  
    ▪ În termen util pentru buna funcţionare a birourilor electorale [art. 84 alin. (1)]- Asigurarea birourilor electorale cu statisticieni şi personal tehnic auxiliarGuvernul  
    ▪ Pe întreaga durată a campaniei electorale şi a alegerilor [art. 86 alin. (2)]- Asigurarea permanenţei activităţii birourilor electorale şi a instanţelor judecătoreşti, în vederea exercitării de către cetăţeni a drepturilor electoralePreşedinţii birourilor electorale şi preşedinţii instanţelor de judecată  
    II. Pentru alegerea Preşedintelui României, conform prevederilor Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României
    ▪ Până în ziua de 26 octombrie, ora 24,00 [art. 9 alin. (1) şi art. 13 alin. (1)]- Depunerile de candidaturi şi declararea semnelor electoraleSe fac la Biroul Electoral Central de către partide, formaţiuni politice sau de candidaţii independenţi.Depunerile de candidaturi se fac în scris.
    ▪ În termen de 5 zile de la primirea comunicării de la Biroul electoral Central [art. 6 lit. a)]- Efectuarea publicaţiilor şi afişărilor privind candidaturile înregistrate la Biroul Electoral Central pentru funcţia de Preşedinte al RomânieiBiroul Electoral de circumscripţie  
    ▪ În termen de 24 de ore de la înregistrare [art. 11 alin. (1)]- Aducerea la cunoştinţă publică, prin presă şi afişaj, a propunerilor de candidaţiBiroul Electoral Central  
    ▪ Până în ziua de 5 noiembrie, ora 24,00 [art. 11 alin. (2)]- Formularea de contestaţii împotriva înregistrării sau neînregistrării candidaturiiCandidatul, partidele, formaţiunile politice sau cetăţeniiContestaţia se depune la Biroul Electoral Central.
    ▪ În termen de 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei (cel mai târziu la data de 6 noiembrie, ora 24,00) [art. 11 alin. (2)]- Înaintarea contestaţiei împreună cu dosarul candidaturii la Curtea ConstituţionalăBiroul Electoral Central  
    ▪ În termen de 48 de ore de la înregistrare (cel mai târziu la data de 8 noiembrie, ora 24,00) [art. 11 alin. (3)]- Soluţionarea contestaţieiCurtea ConstituţionalăPrin hotărâre Soluţia este definitivă şi se publică în Monitorul Oficial al României.
    ▪ A doua zi după expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor (cel mai târziu în ziua de 9 noiembrie, ora 24,00) [art. 11 alin. (4)]- Comunicarea la birourile electorale de circumscripţie a candidaturilor definitive înregistrateBiroul Electoral Central  
    ▪ Cel târziu până în ziua de 22 noiembrie inclusiv [art. 12 alin. (3)]- Imprimarea buletinelor de votBirourile electorale de circumscripţie, prin intermediul prefecţilor  
    ▪ În termen de 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal de la birourile electorale ale secţiilor de votare, respectiv de la oficiile electorale [art. 22 alin. (3)]- Trimiterea la Biroul Electoral Central a dosarului conţinând procesul-verbal încheiat de Biroul electoral de circumscripţie, întâmpinările, contestaţiile şi procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare şi de la oficiile electoralebiroul electoral de circumscripţieDosarul va fi sigilat şi semnat de membrii biroului electoral. Trimiterea se face cu pază militară.
    ▪ În termen de 24 de ore de la înregistrarea ultimului dosar primit de la birourile electorale de circumscripţie [art. 23 alin. (3)]- Înaintarea la Curtea Constituţională a procesului-verbal încheiat de Biroul Electoral Central, împreună Cu dosarele primite de la birourile electorale de circumscripţieBiroul Electoral Centralcu pază militară
    ▪ După data de 26 octombrie [art. 9 alin. (1) şi art. 16 alin. (2)]- Stabilirea orarului pentru desfăşurarea campaniei electorale la radio şi televiziune şi repartizarea timpilor de antenăBirourile permanente ale celor două Camere
  NOTĂ:Termenele cuprinse în cap. I din prezentul program calendaristic, referitoare la listele electorale, numerotarea şi delimitarea secţiilor de votare, modul de formare a birourilor electorale şi a oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, predarea şi distribuirea buletinelor de vot şi a materialelor necesare pentru votare, campania electorală, operaţiunile de votare, întocmirea proceselor-verbale şi înaintarea acestora etc. se aplică în mod corespunzător şi la alegerea Preşedintelui României.-------