ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 10 octombrie 2000privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 11 octombrie 2000



    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Candidaturile pentru Camera Deputaţilor şi Senat se propun pe liste separate de candidaţi numai de partide politice, aliante ale acestora şi alte formaţiuni politice, constituite potrivit legii, precum şi de aliante electorale constituite în condiţiile prezentei legi."2. După articolul 5 se introduce articolul 5^1 cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - (1) Partidele politice şi alianţele politice se pot asocia între ele numai la nivel naţional, pe bază de protocol, constituind o alianta electorală, în scopul participării la alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. (2) Protocolul de constituire a aliantei electorale se depune la Biroul Electoral Central în termen de 48 de ore de la înfiinţarea acestuia. (3) Biroul Electoral Central se pronunţa în şedinţa publică asupra admiterii sau respingerii protocolului de constituire a aliantei electorale, în termen de 24 de ore de la depunerea acestuia. (4) Hotărârea Biroului Electoral Central de admitere a protocolului de constituire a aliantei electorale poate fi contestată de orice persoană fizica sau juridică interesată la Curtea Suprema de Justiţie în termen de 24 de ore de la pronunţare. (5) Hotărârea Biroului Electoral Central de respingere a protocolului de constituire a aliantei electorale poate fi contestată de aceasta la Curtea Suprema de Justiţie în termen de 24 de ore de la pronunţare. (6) Curtea Suprema de Justiţie se pronunţa asupra contestaţiilor prevăzute la alin. (4) şi (5) în termen de 24 de ore, prin hotărâre irevocabilă. (7) Celelalte prevederi ale prezentei legi referitoare la aliante politice se aplică în mod corespunzător şi aliantelor electorale."  +  Articolul 2Alineatul (1) al articolului 28 din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:"Art. 28. - (1) Prevederile legale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, referitoare la suportarea cheltuielilor electorale, taxa de timbru, alianţele electorale, oficiile electorale, sprijinirea de către Guvern a activităţii birourilor electorale şi oficiilor electorale, păstrarea materialelor utilizate în procesul electoral, precum şi la judecarea de către instanţe a intampinarilor, a contestaţiilor şi a oricăror alte cereri se aplică şi în ceea ce priveşte alegerile pentru Preşedintele României."PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul funcţiei publice,Vlad Rosca-------