ORDIN nr. 4.506 din 2 august 2021pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.261/2020 privind aprobarea componenței Comisiei de elaborare și a Comisiei de validare a planurilor-cadru pentru învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 19 august 2021  Având în vedere:– prevederile art. 94 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.593/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea și aprobarea curriculumului școlar - planuri-cadru de învățământ și programe școlare;– Referatul de aprobare nr. 87/DGIP/2021 a proiectului de ordin pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.261/2020 privind aprobarea componenței Comisiei de elaborare și a Comisiei de validare a planurilorcadru pentru învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional,în baza prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului educației și cercetării nr. 3.261/2020 privind aprobarea componenței Comisiei de elaborare și a Comisiei de validare a planurilor-cadru pentru învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 26 februarie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, instituțiile aflate în subordonarea/coordonarea Ministerului Educației, unitățile/instituțiile de învățământ, precum și celelalte instituții prevăzute în anexe duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 2 august 2021.Nr. 4.506.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.261/2020)
  Comisia de elaborare a planurilor-cadru pentru învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional
  Coordonator: Cristescu Bogdan - director, Centrul Național de Politici și Evaluare în EducațieI. Grup de lucru - planuri-cadru pentru învățământul primar
  Nr. crt.Numele și prenumeleFuncția în cadrul comisieiFuncția
  1.Droc Gabriela Coordonator G 1Inspector, Ministerul Educației
  2.Dascălu RaduMembruConsilier, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
  3.Mihăescu MirelaMembruInspector școlar învățământ primar, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița
  4.Ionescu ClaudiaMembruDirector, Școala Gimnazială nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino“ Pucioasa, județul Dâmbovița
  5.Brebenel OtiliaMembruProfesor învățământ primar, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga“ București
  6.Bucinschi MihaelaMembruProfesor învățământ primar, Școala cu clasele I-VIII nr. 36 „Ionel Teodoreanu“ București
  7.Dragomér KatalinMembruProfesor, Școala Gimnazială „Jancsó Benedek“ Ghelința, județul Covasna
  8.Horga IrinaMembruCercetător științific I, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație - Unitatea de Cercetare în Educație
  9.Nagy ApolloniaMembruConsilier, Direcția Minorități, Ministerul Educației
  II. Grup de lucru - planuri-cadru pentru învățământul gimnazial
  Nr. crt.Numele și prenumeleFuncția în cadrul comisieiFuncția
  1.Șăitan Traian Coordonator G 2Șef serviciu, Ministerul Educației
  2.Catană Luminița MembruCercetător, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație - Unitatea de Cercetare în Educație
  3.Avram Marius MembruConsilier, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
  4.Constantin Cristina MariaMembruConsilier, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
  5.Gina BaracMembruColegiul Național Bilingv „George Coșbuc“ București
  6.Nuță Marilena MembruProfesor, Școala cu clasele I-VIII „I. Gh. Duca“ București
  7.Brăescu Adrian MembruInspector, Ministerul Educației
  8.Mușat MihaelaMembruProfesor, Școala cu clasele I-VIII nr. 56 București
  9.Angelusiu Mădălina MembruProfesor, Școala cu clasele I-VIII nr. 45 „Titu Maiorescu“ București
  10.Virginia RențeaMembruDirector, Unitatea pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar
  11.Csáki PéterMembruConsilier cabinet Secretar de stat, Ministerul Educației, Profesor, Școala Gimnazială „Marosi Gergely“ Simionești, județul Harghita
  III. Grup de lucru - planuri-cadru pentru învățământul liceal, filieră teoretică
  Nr. crt.Numele și prenumeleFuncția în cadrul comisieiFuncția
  1.Stoica Eugen Coordonator G 3Director, Ministerul Educației
  2.Szepesi Alexandru MembruDirector, Ministerul Educației
  3.Georgescu Daniel MembruConsilier, Ministerul Educației
  4.Aldescu MioaraMembruDirector de cabinet Secretar de stat, Ministerul Educației
  5.Botnariuc Petre MembruCercetător științific I, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație - Unitatea de Cercetare în Educație
  6.Georgescu Irina Roxana MembruConsilier, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
  7.Moșoiu Oana Monica MembruCoordonator intervenții sistemice ROSE, Ministerul Educației, Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă
  8.Kaitar Roxana AncaMembruLiceul Teologic Romano-Catolic „Ham Janos“ Satu Mare
  IV. Grup de lucru - planuri-cadru pentru învățământul liceal, filieră tehnologică
  Nr. crt.Numele și prenumeleFuncția în cadrul comisieiFuncția
  1.Stroie Dana CarmenCoordonator G 4Director adjunct, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional Tehnic
  2.Vlăsceanu Silvia MembruVicepreședinte, CONCORDIA
  3.Hociotă AncaMembruManager vocațional training, Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România)
  4.Dobrescu TiberiuMembruPreședinte, Autoritatea Națională pentru Calificări
  5.Horga IrinaMembruCercetător științific I, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație - Unitatea de Cercetare în Educație
  6.Drăgan GabrielaMembruInspector, Ministerul Educației
  7.Mihail RoxanaMembruȘef birou, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
  8.Vrînceanu Gabriel NarcisMembruȘef Serviciu dezvoltare curriculum, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
  9.Răileanu CarmenMembruInspector de specialitate, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional Tehnic
  10.Crăciun Cecilia LuizaMembruInspector de specialitate, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional Tehnic
  11.Ghețu Camelia CarmenMembruȘef Serviciu programe de formare profesională și asigurarea calității, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional Tehnic
  12.Dinescu MirelaMembruDirector, Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu“ București
  13.Gaidoș NicoletaMembruDirector, Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân“ București
  14.Ișfan LilianaMembruDirector, Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu“ București
  15.Kiss ImreMembruInspector școlar general, Inspectoratul Școlar Județean Harghita
  16.Popescu MariusMembruInspector de specialitate, Inspectoratul Școlar Județean Harghita
  V. Grup de lucru - planuri-cadru pentru învățământul liceal, filieră vocațională
  Nr. crt.Numele și prenumeleFuncția în cadrul comisieiFuncția
  1.Petrache Anca-DenisaCoordonator G 5Director, Ministerul Educației
  2.Dumitru AdrianaMembruProfesor, Liceul Pedagogic „Matei Basarab“ Slobozia, județul Ialomița
  3.Ștefănică Anda-VioletaMembruProfesor, Liceul Pedagogic „Ioan Popescu“ Bârlad
  4.Butaru LauraMembruProfesor, Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Odobleja“ Drobeta-Turnu Severin
  5.Ungureanu MihaelaMembruProfesor, Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu“ Iași
  6.Păunescu Alin MembruConsilier, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
  7.Călugăreanu RăzvanMembruInspector, Inspectoratul Școlar al Municipiului București
  8.Toma IonMembruDirector adjunct, Liceul cu Program Sportiv „Mircea Eliade“ București
  9.Gheorghiță Dan MihaiMembruInspector general adjunct, Inspectoratul Școlar Județean Brăila
  10.Brăescu AdrianMembruInspector, Ministerul Educației
  11.Máthé Klára KrisztinaMembruProfesor, Liceul de Artă „Nagy István“ Harghita, județul Harghita
  12.Georgescu Doina NicoletaMembruProfesor, Liceul de Coregrafie „Flori Capsali“ București
  13.Brânzeu NicolaeMembruProfesor, Colegiul de Arte „Sabin Drăgoi“ Arad, județul Arad
  14.Rusu-Sadovei Lăcrămioara CameliaMembruProfesor, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu“ Suceava, județul Suceava
  15.Streinu Ioana LaviniaMembruInspector, Inspectoratul Școlar al Municipiului București
  16.Streche LoredanaMembruConsilier, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
  17.Timiș VasileMembruInspector, Ministerul Educației
  18.Stan MihailMembruInspector, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița
  19.Pîslaru CătălinMembruInspector, Ministerul Educației
  20.Bahrim DragoșMembruProfesor, Seminarul Teologic Iași, județul Iași
  21.Soare Aurel ConstantinMembruProfesor, Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir“ Breaza, județul Prahova
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 3.261/2020)
  Comisia de validare a planurilor-cadru pentru învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional
  Nr. crt.Numele și prenumeleFuncția
  1.Ion SorinSecretar de stat, Ministerul Educației
  2.Kallos ZoltanSecretar de stat, Ministerul Educației
  3.Irimia Mihaela TaniaDirector general, Ministerul Educației
  4.Pop Aurel IonPreședinte, Academia Română
  5.Antoniu LidiaVicepreședinte, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“
  6.Hăncescu SimionPreședinte, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ
  7.Cristache IulianPreședinte, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți
  8.Atanasiu CorinaFederația Părinților și Aparținătorilor Legali din România
  9.Romaniuc LilianaPreședinte, Asociația Română pentru Literație
  10.Costache LuminițaReprezentant UNICEF, România
  11.Moarcăș MarianaBanca Mondială
  12.Duminică GeluDirector executiv, Agenția Împreună
  13.Nedelcu AncaUniversitatea București
  14.Iliescu DragoșUniversitatea București
  15.Ciolan LucianUniversitatea București
  16.David DanielUniversitatea „Babeș-Bolyai“, Cluj-Napoca
  17.Ilie MarianUniversitatea de Vest, Timișoara
  18.Frumos FlorinUniversitatea „Al. Ioan Cuza“, Iași
  19.Mihaela SingerUniversitatea Petrol și Gaze, Ploiești
  20.Hatu CristianPreședinte, Centrul de Evaluare și Analize Educaționale
  21Andruh MariusAcademia Română
  22.Nicolae AlexandruUniversitatea București
  23.Ion-Ovidiu PânișoarăUniversitatea București
  24.Silviu MorcanConsiliul Național al Elevilor
  25.Marian StașAsociația Clubul Liderii Mileniului Trei
  26.Daniela VișoianuCoaliția pentru Educație
  -----