LEGE nr. 8 din 2 iulie 1976pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 167/1975 privind majorarea duratei concediului de odihnă a militarilor în termen
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 67 din 9 iulie 1976    Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Decretul Consiliului de Stat nr. 167/1975 privind majorarea duratei concediului de odihnă şi a alocaţiei de hrana ale militarilor în termen. Această lege a fost adoptată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa din 2 iulie 1976. Preşedintele Marii Adunări Naţionale Nicolae Giosan --------