LEGE nr. 205 din 19 iulie 2021privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condițiile de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 20 iulie 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 187 din 28 octombrie 2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condițiile de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.005 din 29 octombrie 2020, cu următoarea completare:– La articolul unic, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:4. La articolul 4, după alineatul (15) se introduc două noi alineate, alineatele (16) și (17), cu următorul cuprins:(16) Cheltuielile aferente echipamentelor de protecție medicală/ dispozitivelor medicale, dezinfectanților și containerelor sanitare mobile sunt eligibile în măsura în care sunt folosite pentru activitățile didactice, pe perioada de valabilitate a acestora, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023. (17) Ghidurile solicitantului, aprobate prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene, prin care se stabilesc regulile de finanțare a echipamentelor de protecție medicală/dispozitivelor medicale, dezinfectanților și containerelor sanitare mobile, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  București, 19 iulie 2021.Nr. 205.----