ORDIN nr. 934/96/M.141/1.017/2021pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naționale și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 934 din 16 iunie 2021
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 96 din 24 iunie 2021
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE Nr. M.141 din 13 iulie 2021
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI Nr. 1.017 din 15 iulie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 20 iulie 2021  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății nr. IM 3.876 din 16.06.2021, având în vedere art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, ministrul sănătății, ministrul afacerilor interne, ministrul apărării naționale și ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emit următorul ordin:  +  Articolul I Anexa la Ordinul ministrului sănătății, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naționale și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.289 din 24 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La capitolul II "Structura generală a centrelor de vaccinare" punctul 2, literele b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) centre de vaccinare mobile: caravane sau alte formațiuni mobile, pentru vaccinarea populației generale; .................d) centre de vaccinare de tip drive-through destinate populației generale;2. La capitolul II "Structura generală a centrelor de vaccinare", punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:4. În fiecare centru de vaccinare se asigură:a) echipa pentru protecție și îndrumare/orientare: jandarmi, poliție locală, poliție, personal al Ministerului Apărării Naționale, dimensionată la capacitatea de procesare a centrului de vaccinare, în cazul în care aceasta a fost solicitată de către coordonatorul centrului de vaccinare;b) echipa de suport logistic care poate fi compusă din personal din cadrul unităților aflate în subordinea și în coordonarea Ministerului Sănătății, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale.3. La capitolul II "Structura generală a centrelor de vaccinare", partea introductivă a punctului 8 se modifică și va avea următorul cuprins:8. Centrul de vaccinare de tip drive-through se organizează în funcție de densitatea populației, în zone care permit accesul facil al persoanelor cu mijloace auto proprii, fiind destinate pentru populația generală, în ultima etapă a campaniei de vaccinare. Structura unui astfel de centru de vaccinare presupune o locație fixă - cu punct de triaj și registratură, punct de păstrare a vaccinurilor, spațiu pentru colectarea deșeurilor, spațiu pentru echipele vaccinatoare. Structura este constituită din:4. La capitolul II "Structura generală a centrelor de vaccinare" punctul 8, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) echipă pentru protecție și îndrumare/orientare: jandarmi, poliție locală, poliție, personal al Ministerului Apărării Naționale, dimensionate la capacitatea de procesare a centrului de vaccinare, în situația în care a fost solicitată de către coordonatorul centrului de vaccinare;  +  Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Monica-Emanuela Althamer,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltan
  ------