ORDIN nr. 1.848/C din 23 martie 2021privind actualizarea pentru anul 2020 a numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 5 aprilie 2021  Având în vedere Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici nr. 5 din 16.02.2021 privind propunerile de actualizare pentru anul 2020 a posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat,în conformitate cu dispozițiile art. 21 alin. (2) și alin. (3) lit. b) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu dispozițiile art. 31 lit. b) din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.333/C/2013, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul 1Numărul de 2.696 posturi de notar public, din care 2.527 notari publici în funcție, 169 notari publici suspendați, se actualizează cu 57 posturi destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat, pentru anul 2020, potrivit anexelor nr. 1-16, care fac parte integrantă din prezentul ordin. (la 14-07-2021, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.726/C din 6 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 iulie 2021 )  +  Articolul 2Posturile de notar public pentru anul 2020 destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat sunt prevăzute în anexele nr. 1-15, întocmite pentru fiecare cameră a notarilor publici, și în anexa nr. 16, cuprinzând situația centralizată.  +  Articolul 3Serviciul profesii juridice conexe și Uniunea Națională a Notarilor Publici vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin. Un exemplar al ordinului se comunică Uniunii Naționale a Notarilor Publici.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul justiției,
  Ovidiu-Mircea Ursuța-Dărăban,
  secretar de stat
  București, 23 martie 2021.Nr. 1.848/C.  +  Anexe nr. 1- 16ANEXE privind actualizarea pentru anul 2020 a numărului posturilor de notar public destinatenotarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat