ORDIN nr. 1.293/M.144/104/1.002/2021pentru completarea Normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, stabilite prin Ordinul ministrului sănătății, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naționale și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.293 din 14 iulie 2021
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE Nr. M.144 din 14 iulie 2021
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 104 din 14 iulie 2021
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI Nr. 1.002 din 14 iulie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 14 iulie 2021  Având în vedere art. 2 alin. (2) și subcapitolul 4 din capitolul XI al anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,ministrul sănătății, ministrul afacerilor interne, ministrul apărării naționale și ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emit următorul ordin:  +  Articolul INormele privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, stabilite prin Ordinul ministrului sănătății, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naționale și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1289 din 24 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:– în anexa nr. 6, în Lista centrelor de stocare și distribuire a vaccinului împotriva COVID-19, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, cu următorul cuprins:8. Compania Națională Unifarm - S.A., str. Aviator Sănătescu nr. 48, 011478, sector 1, București  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Ioana Mihăilă
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  -----