ORDIN nr. 3.727/C din 6 iulie 2021privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru anul 2021
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 13 iulie 2021  Având în vedere Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici nr. 22 din 11.06.2021 privind propunerile de actualizare a posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru anul 2021,în conformitate cu dispozițiile art. 21 alin. (2) și alin. (3) lit. a) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 28 și art. 31 lit. a) din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.333/C/2013, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 102/2021 privind stabilirea localităților care fac parte din circumscripțiile judecătoriilor din fiecare județ,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul 1Numărul de 2.690 posturi de notar public, din care 2.513 notari publici în funcție, 177 notari publici suspendați, se actualizează cu 3 posturi vacante destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru anul 2021, potrivit anexelor nr. 1-16*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-16 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.  +  Articolul 2Posturile de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru anul 2021 sunt prevăzute în anexele nr. 1-15, întocmite pentru fiecare cameră a notarilor publici, și în anexa nr. 16, cuprinzând situația centralizată.  +  Articolul 3Serviciul profesii juridice conexe și Uniunea Națională a Notarilor Publici vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin. Un exemplar al ordinului se comunică Uniunii Naționale a Notarilor Publici.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul justiției,
  George Bogdan Ilea,
  secretar de stat
  București, 6 iulie 2021.Nr. 3.727/C.  +  Anexe nr. 1- 16ANEXEreferitoare la actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilorde la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru anul 2021