HOTĂRÂRE nr. 668 din 16 iunie 2021pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2000
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 29 iunie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. III din Legea nr. 33/2020 pentru completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 și pentru abrogarea art. 10 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICNormele metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 11 aprilie 2000, se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În cazul personalului prevăzut la art. 2 alin. (1^1) din lege, prin unitate, în sensul prevederilor alin. (1), se înțelege instituția din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională în care își desfășoară activitatea acesta.2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În cazul personalului prevăzut la art. 2 alin. (1^1) din lege, drepturile aferente concediului paternal se calculează și se plătesc conform dispozițiilor legale privind salarizarea acestor categorii de personal și se suportă din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor și instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.3. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Dispozițiile alin. (1) se aplică și personalului prevăzut la art. 2 alin. (1^1) din lege. Drepturile aferente concediului de lăuzie neefectuat de mamă se calculează și se plătesc conform dispozițiilor legale privind salarizarea acestor categorii de personal și se suportă din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor și instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor,
  Lucian Ovidiu Heiuș,
  secretar de stat
  Directorul Serviciului Român de Informații,
  Eduard Raul Hellvig
  Directorul Serviciului de Informații Externe,
  Petru Gabriel Vlase
  p. Directorul Serviciului de Protecție și Pază,
  Daniel Ion Bălașa
  Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
  Ionel-Sorin Bălan
  București, 16 iunie 2021.Nr. 668.----