HOTĂRÂRE nr. 4 din 28 mai 2021privind aprobarea Procedurii pentru organizarea și desfășurarea ședinței de alegeri a convențiilor filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România în contextul pandemiei generate de COVID-19
EMITENT
  • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 iunie 2021    În temeiul prevederilor art. 30 lit. a) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare,Consiliul Colegiului Psihologilor din România hotărăște:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura pentru organizarea și desfășurarea ședinței de alegeri a convențiilor filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România în contextul pandemiei generate de COVID-19, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Președintele Colegiului Psihologilor din România, Comitetul director, președinții filialelor teritoriale, comitetele filialelor teritoriale și Secretariatul Colegiului vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
    Președintele Colegiului Psihologilor din România,
    Ion Dafinoiu
    București, 28 mai 2021.Nr. 4.  +  ANEXĂPROCEDURĂorganizarea și desfășurarea ședinței de alegeri a convențiilor filialelor teritorialeale Colegiului Psihologilor din România în contextul pandemiei generate de COVID-19