HOTĂRÂRE nr. 3 din 28 mai 2021privind aprobarea Procedurii de organizare la distanță a Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România
EMITENT
  • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 iunie 2021    În temeiul prevederilor art. 30 lit. a) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare,Consiliul Colegiului Psihologilor din România hotărăște:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de organizare la distanță a Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Președintele Colegiului Psihologilor din România, Comitetul director și Secretariatul Colegiului vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
    Președintele Colegiului Psihologilor din România,
    Ion Dafinoiu
    București, 28 mai 2021.Nr. 3.  +  ANEXĂPROCEDURĂ de organizare la distanță a Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România