DECRET nr. 369 din 7 decembrie 1988privind înfiinţarea Trustului "Plafar"
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 63 din 8 decembrie 1988  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pe data de 1 decembrie 1988 se înfiinţează Trustul "Plafar", cu sediul în municipiul Bucureşti, în subordinea Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice, ca unitate cu statut de centrala.Trustul "Plafar" se înfiinţează prin preluarea activităţilor de contractare, achiziţii, producere şi valorificare a plantelor medicinale şi aromatice din culturi şi flora spontana de la Direcţia generală economică pentru contractarea, achiziţionarea, receptionarea, păstrarea şi livrarea legumelor, cartofilor, fructelor şi plantelor medicinale din structura organizatorică a Ministerului Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole.  +  Articolul 2Trustul "Plafar" are ca obiect de activitate: a) organizarea cultivarii plantelor medicinale, aromatice, mac şi mustar în zonele cele mai favorabile, concentrate pe suprafeţe cît mai mari, în unităţi agricole socialiste cu ferme specializate, în ferme proprii, în alte unităţi cultivatoare, precum şi în gospodăriile populaţiei; b) organizarea producerii, prin unităţile subordonate, a seminţelor, materialului săditor şi a miceliilor pentru plantele medicinale şi aromatice din culturi şi pentru mac şi mustar; c) stabilirea tehnologiilor de cultura şi urmărirea aplicării acestora în unităţile de producţie; d) stabilirea tehnologiilor specifice de recoltare a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontana; asigurarea dezvoltării bazinelor naturale de plante medicinale şi aromatice din flora spontana prin lucrări de suprainsamintari, spontaneizari şi de întreţinere; e) controlul, împreună cu Ministerul Agriculturii, al aplicării tehnologiilor la culturile de plante medicinale şi aromatice, în unităţile agricole socialiste şi în gospodăriile populaţiei; f) organizarea activităţii de condiţionare şi prelucrare primara a plantelor medicinale şi aromatice, macului şi mustarului, precum şi valorificarea acestora; g) asigurarea şi coordonarea activităţii de export al plantelor medicinale şi aromatice; h) organizarea încheierii contractelor de cultura pentru plantele medicinale, aromatice, mac şi mustar, cu unităţi agricole de stat, unităţi agricole cooperatiste şi alţi producători, precum şi organizarea achiziţionării acestor produse; i) desfacerea produselor din plante medicinale şi aromatice către populaţie;  +  Articolul 3Trustul "Plafar" funcţionează pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, are personalitate juridică şi se organizează potrivit normelor legale cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste.  +  Articolul 4Trustul "Plafar" se încadrează în gradul II de organizare şi grupa IV de ramuri.  +  Articolul 5Trustul "Plafar" are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1*) şi are în subordine unităţile prevăzute în anexa nr. 2.Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Trustului "Plafar" este prevăzut în anexa nr. 3*).  +  Articolul 6Activul şi pasivul, stabilite pe baza bilanţului încheiat la data de 30 noiembrie 1988, împreună cu indicatorii de plan economici şi financiari şi contractele încheiate, trec de la Direcţia generală economică pentru contractarea, achiziţionarea, receptionarea, păstrarea şi livrarea legumelor, cartofilor, fructelor şi plantelor medicinale din structura organizatorică a Ministerului Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole la Trustul "Plafar" pe bază de protocol, potrivit obiectului sau de activitate.  +  Articolul 7Personalul muncitor care trece la Trustul "Plafar" se considera transferat în interesul serviciului.Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate, în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 21 din Decretul Consiliului de Stat nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice.  +  Articolul 8Prevederile Decretului Consiliului de Stat nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, a căror aplicabilitate a fost prelungită prin Decretul Consiliului de Stat nr. 329/1987, se aplică posturilor din unităţile la care şi de la care se transfera personalul ca urmare a prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 9Trustul "Plafar" se doteaza cu un autoturism pentru transport persoane în interes de serviciu, iar întreprinderile din subordinea acestuia cu cîte un autoturism de teren destinat transportului de persoane în interes de serviciu şi cu cîte un mijloc auto sub 1,5 tone capacitate pentru fiecare centru judeţean pentru colectarea şi transportul plantelor medicinale şi aromatice.  +  Articolul 10Anexa la Decretul Consiliului de Stat nr. 410/1985 se completează cu punctul 19, avînd următorul cuprins:"19. Personalul muncitor din întreprinderile "Plafar", din subordinea Trustului "Plafar"."  +  Articolul 11Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor, pe baza propunerilor Ministerului Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole şi Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice, vor supune, spre aprobare, modificările ce decurg din aplicarea prezentului decret în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială şi în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 1988.  +  Articolul 12Punctul II "Centrale industriale" din anexa nr. 3 la Decretul Consiliului de Stat nr. 217/1987 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice se completează cu Trustul "Plafar".  +  Articolul 13Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentul decret.-------------- Notă *) Anexa se comunică instituţiilor interesate.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România  +  Anexa 2 LISTAîntreprinderilor din subordinea Trustului "Plafar"
           
    Nr. crt.Denumirea unitatiiSediul
    localitateajudetul
    1.Intreprinderea "Plafar" Bucurestimunicipiul Bucuresti-
    2.Intreprinderea "Plafar" Botosanimunicipiul BotosaniBotosani
    3.Intreprinderea "Plafar" Brasovmunicipiul BrasovBrasov
    4.Intreprinderea "Plafar" Brailamunicipiul BrailaBraila
    5.Intreprinderea "Plafar" Clujmunicipiul Cluj-NapocaCluj
    6.Intreprinderea "Plafar" Craiovamunicipiul CraiovaDolj
    7.Intreprinderea "Plafar" Oradeamunicipiul OradeaBihor
    8.Intreprinderea "Plafar" Orastieorasul OrastieHunedoara
    9.Intreprinderea "Plafar" Romanmunicipiul RomanNeamt
    10.Intreprinderea "Plafar" Timisoaramunicipiul TimisoaraTimis
  Întreprinderile prevăzute în prezenta anexa îşi păstrează structura organizatorică, gradul de organizare şi grupa de ramuri avute la data prezentului decret şi îşi menţin organizarea conform normelor unitare de structura pentru activitatea de contractari-achiziţii.-------