HOTĂRÂRE nr. 386 din 31 martie 2021pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervațiilor biosferei, parcurilor naționale și parcurilor naturale și constituirea administrațiilor acestora
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 19 aprilie 2021  Având în vedere art. 56^1 alin. (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervațiilor biosferei, parcurilor naționale și parcurilor naturale și constituirea administrațiilor acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 26 martie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.2. În anexa nr. 1, descrierea limitei sudice din paragraful „Parcul Național Munții Rodnei“ se modifică și va avea următorul cuprins:PARCUL NAȚIONAL MUNȚII RODNEI.................................................................................................Limita sudică. Din Vf. Stăniștea (1.477,7 m), spre sud-vest și apoi spre vest, limita urmează un interfluviu secundar până în Valea Cobășelului [II-1.4.] la aproximativ 1.000 m aval de confluența Cobășelului cu pârâul Râsu (borna silvică 87 UP IV, OS Rodna). Din acest punct limita parcului continuă spre Capul Beneș (1.587,1 m), mai întâi pe un interfluviu secundar și apoi prin estul vârfului Capul Beneș, pe limita fondului forestier, până la cota 1.493,0 m. De la această cotă limita parcului coboară pe interfluviu până la confluența Izvorului Roșu [II-1.5.1.] cu Izvorul Băilor [II-1.5] și continuă apoi aval pe malul stâng al râului Izvorul Băilor până la confluența cu pârâul Valea Seacă, pe care urcă urmând malul drept, continuă pe limita fondului forestier până la borna silvică 100 UP IV, OS Rodna, care se află în apropierea pârâului Saca, de aici limita continuă spre vest pe limita fondului forestier până la borna silvică 101 UP IV, OS Rodna, după care coboară spre sud pe limita fondului forestier până la culmea ce desparte bazinetul Saca Rodnei de bazinetul Saca Maieru și urcă pe interfluviul secundar până la vârful de cotă 1.542,6 m. Din acest vârf, aflat pe interfluviul dintre bazinele hidrografice Izvorul Băilor și Anieș [II-1], limita coboară spre vest, pe culme (borna silvică 247 UP IV, OS Rodna) până la intersecția cu drumul auto forestier Valea Secii, urcă pe partea stânga tehnică până la intersecția cu zonatampon a carierei Valea Secii, urmând conturul suprafeței delimitate în teren cu vopsea roșie până la intersecția cu drumul auto forestier Valea Secii, de aici limita coboară pe partea dreaptă tehnică a drumului auto forestier Valea Secii până la borna silvică 244 UP III, OS Sângeorz-Băi, după care urcă pe limita fondului forestier până la confluența Anieșului Mic [II-1.6.1] cu Anieșul Mare [II-1.6]. În continuare, spre sud, limita parcului este dată de limita fondului forestier de pe dreapta văii Anieș până la intersecția acesteia cu malul râului (borna silvică 194 UP III, OS Sângeorz-Băi). Continuă aval pe malul stâng al Anieșului până ce acesta se desparte de liziera pădurii (borna silvică 167 UP III, OS Sângeorz-Băi), apoi urmărește limita fondului forestier până în valea Blidăreasa (borna silvică 166 III, OS Sângeorz-Băi). Limita urcă pe malul drept al pârâului Blidăreasa, trece prin obârșia acestuia, traversează interfluviul dintre bazinele hidrografice Blidăreasa și Valea Vinului [II-1.8.2.] și coboară pe o culme secundară în Valea Vinului (borna silvică 140 UP II, OS Sângeorz-Băi). De aici limita urmează în aval malul stâng al Văii Vinului până la ieșirea din fondul forestier (borna silvică 135 UP II, OS Sângeorz-Băi). Continuă spre vest pe limita fondului forestier (borna silvică 198 UP II, OS Sângeorz-Băi) și coboară pe o culme secundară în Valea Pietrelor [II-1.8.1.] (borna silvică 195 UP II, OS Sângeorz-Băi). Traversează aproximativ perpendicular interfluviul dintre bazinele hidrografice Valea Pietrelor și Cormaia pe culmi secundare, până amonte de confluența pârâului Cormaia [II1.8.] cu Izvorul Craiului (borna silvică 255 UP II, OS Sângeorz-Băi). Continuă aval pe malul stâng al râului Cormaia până la confluența acestuia cu Valea Vinului și urcă pe Culmea Craiului pe care o urmărește pe limita fondului forestier până în Vârful Craiului (1.658,7 m). Din Vârful Craiului limita parcului continuă spre nord pe interfluviul dintre bazinele hidrografice Rebra [II1.15] și Cormaia până în apropierea vârfului Detunata (1.752,3 m), trecând prin vârful Scărișoara. Din apropierea vârfului Scărișoara (200 m sud-vest), limita parcului coboară la obârșia pârâului Scăricele și continuă pe malul stâng al acestuia până la confluența cu valea Rebra.3. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având cuprinsul anexei la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Cătălin Drulă
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  București, 31 martie 2021.Nr. 386.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 230/2003)
  Coordonatele, în sistem Stereo 70,
  pentru suprafața care se elimină din Parcul Național Munții Rodnei
  Nr. crt. XY
  1.666238,78482071,55
  2.666204,01482046,85
  3.666177,63482034,42
  4.666144,50482015,08
  5.666069,06481997,89
  6.666032,50481992,26
  7.665987,06481947,62
  8.665908,26481887,77
  9.665853,20481861,83
  10.665800,16481840,96
  11.665699,37481779,65
  12.665674,44481764,18
  13.665659,82481763,14
  14.665642,54481769,36
  15.665628,91481798,25
  16.665615,32481817,74
  17.665606,39481818,75
  18.665601,96481797,00
  19.665594,52481757,24
  20.665586,91481714,82
  21.665571,91481675,35
  22.665555,40481643,02
  23.665522,10481615,77
  24.665499,99481595,45
  25.665438,70481557,30
  26.665422,41481546,18
  27.665420,20481530,36
  28.665430,43481526,34
  29.665444,07481523,23
  30.665460,58481524,77
  31.665476,53481536,41
  32.665492,19481548,01
  33.665507,13481562,13
  34.665523,41481566,49
  35.665541,14481565,38
  36.665537,20481559,90
  37.665523,92481560,94
  38.665509,90481557,17
  39.665495,73481543,79
  40.665479,79481531,98
  41.665462,60481519,43
  42.665443,70481517,67
  43.665428,80481521,07
  44.665414,16481526,83
  45.665417,30481549,35
  46.665435,69481561,91
  47.665496,65481599,84
  48.665518,50481619,93
  49.665551,03481646,54
  50.665566,88481677,58
  51.665581,59481716,29
  52.665589,11481758,23
  53.665596,57481798,05
  54.665602,01481824,78
  55.665618,41481822,92
  56.665633,69481801,02
  57.665646,55481773,76
  58.665660,59481768,71
  59.665672,69481769,57
  60.665696,49481784,33
  61.665797,71481845,91
  62.665851,02481866,89
  63.665905,39481892,50
  64.665983,45481951,79
  65.666029,91481997,43
  66.666068,03482003,30
  67.666142,45482020,25
  68.666175,06482039,29
  69.666201,23482051,61
  70.666236,14482076,42
  71.666216,56482112,60
  72.666204,88482166,03
  73.666186,31482237,09
  74.666154,79482341,03
  75.666139,82482399,35
  76.666125,95482458,81
  77.666109,62482535,45
  78.666102,62482574,40
  79.666099,18482608,41
  80.666100,56482661,18
  81.666104,15482686,78
  82.666129,74482735,88
  83.666172,54482755,94
  84.666212,07482757,88
  85.666249,12482753,58
  86.666278,97482753,90
  87.666368,55482751,24
  88.666580,14482771,79
  89.666589,56482772,08
  90.666664,14482752,94
  91.666689,48482676,12
  92.666690,16482659,10
  93.666694,01482635,30
  94.666700,30482585,62
  95.666697,13482515,55
  96.666697,13482477,62
  97.666692,08482441,18
  98.666684,91482389,50
  99.666638,53482318,12
  100.666600,13482273,34
  101.666557,33482249,34
  102.666542,63482239,34
  103.666516,22482216,61
  104.666486,11482201,29
  105.666472,81482191,21
  106.666448,91482156,59
  107.666423,63482118,21
  108.666397,75482078,94
  109.666357,29482041,08
  110.666293,69482033,75
  111.666243,91482062,07
  1.666238,78482071,55
  ----