ORDONANTA nr. 74 din 24 august 2000pentru modificarea art. 9 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 29 august 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. F pct. 4 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICArticolul 9 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 15 aprilie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Fondul special al drumurilor publice, constituit conform prevederilor art. 4 alin. 1, se repartizează în funcţie de lungimea drumurilor astfel: a) 60% pentru drumurile naţionale; b) 30% pentru drumurile judeţene şi comunale; c) 10% pentru strazile din Municipiul Bucureşti."PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:──────────────p. Ministrul transporturilor,Aleodor Francu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul funcţiei publice,Vlad Rosca────────────