ORDIN nr. 595 din 23 august 2000pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a agenţilor economici care prestează servicii în porturi, pe cai şi canale navigabile
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 29 august 2000    Ministrul transporturilor,în temeiul prevederilor art. 12 lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, ale art. 11 alin. (1) şi (2) şi ale art. 50 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi serviciile în porturi, ale art. 2, 46 şi 83 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind navigaţia civilă şi în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de autorizare a agenţilor economici care prestează servicii în porturi, pe cai şi canale navigabile, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Serviciile prestate în porturi, pe cai şi canale navigabile sunt activităţi de navigaţie civilă în sensul art. 2 şi 46 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind navigaţia civilă şi se pot efectua de agenţii economici numai cu condiţia autorizării acestora de către Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 3 (1) Serviciile publice prestate în porturi, pe cai şi canale navigabile se efectuează de administraţiile portuare, de cai şi canale navigabile, cu personal şi mijloace proprii, sau pot fi încredinţate unor agenţi economici autorizaţi, prin contracte de concesiune, asociere, cesiune sau altele asemenea. (2) În cazul încredinţării unui serviciu public prin contract de concesiune, serviciul public respectiv poate fi efectuat numai de agentul economic concesionar, posesor al unei autorizaţii valabile.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor nr. 508/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a agenţilor economici care prestează servicii în porturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 29 octombrie 1999.  +  Articolul 6Autorizaţiile emise în temeiul Ordinului ministrului transporturilor nr. 508/1999 sunt şi rămân valabile până la expirarea vizei anuale, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (2) din normele metodologice aprobate prin prezentul ordin.Ministrul transporturilor,Anca Boagiu  +  AnexăNORMA 23/08/2000