DECRET nr. 477 din 20 decembrie 1971pentru modificarea unor prevederi din Decretul nr. 141/1967 privind pensiile militare de stat şi pensia suplimentară, devenit Legea nr. 6/1967
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 166 din 31 decembrie 1971    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România Decretează:  +  Articolul 1Decretul nr. 141/1967 privind pensiile militare de stat şi pensia suplimentară, devenit Legea nr. 6/1967, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 17-18 din 1 februarie 1969, se modifica după cum urmează:1. După articolul 55 se introduce articolul 55^1, cu următorul cuprins:"Art. 55^1 - Cei care au fost degradati militar ori li s-a retras gradul de ofiţer, maistru militar sau subofiţer, au dreptul la pensia de serviciu la împlinirea virstei de 60 de ani. Celor care au calitatea de pensionari la data degradării sau retragerii gradului li se retrage dreptul la pensia de serviciu pînă la împlinirea acestei virste".2. Articolul 63 va avea următorul cuprins:"Art. 63 - Pensia stabilită pe baza unei decizii rămasă definitivă nu poate fi anulată decît în situaţiile prevăzute la art. 44 alin. 4, art. 47 şi art. 55^1 şi nici revocată".  +  Articolul 2Prevederile articolului I punctul 1 se aplică începînd de la 1 ianuarie 1969 celor care, după această dată, au fost degradati militari ori li s-a retras gradul de ofiţer, maistru militar sau subofiţer.PreşedinteleConsiliului de Stat,NICOLAE CEAUŞESCU-----------